Een EOT-regelingsovereenkomst of een ouderschapsovereenkomst is een belangrijk document. Het regelt een reeks belangrijke zaken, niet voor even maar in principe voor een hele tijd. Het is dan ook niet onlogisch dat betrokken partijen ‘zeker’ willen zijn dat alles in orde is vóór de handtekeningen worden geplaatst. Een second opinion brengt dus soelaas.

Zowel de gerechtelijke aanstellingen die we bij NEO ontvangen als de moeilijkheden die ex-partners ons uit eigen beweging voorleggen, handelen doorgaans over (het herzien van) de verblijfsregeling en hieraan gekoppeld het onderhoudsgeld. Niet zelden zijn onduidelijkheden en onvoldoende detaillering in de overeenkomst oorzaak van de onenigheid. Slotsom is vaak dat ’kwaad bloed’ en discussies er niet hadden hoeven te zijn als de initiële overeenkomst goed was opgesteld of  was voorgelegd voor een second opinion.

 Regelmatig komt het voor dat een scheidende partner of een koppel ons een ontwerp van notariële akte of onderhandse EOT-regelingsovereenkomst of ontwerp van ouderschapsovereenkomst voorlegt, ter nazicht. Noem het maar een second opinion, zodat men “gerust” kan zijn en “zeker”.

Wat verwacht men van een second opinion?

Het is dan ook belangrijk te weten wat men juist van die second opinion verwacht. Willen partners:

  • zekerheid dat alles juridisch in orde is,
  • dat er niets over het hoofd werd gezien,
  • dat de gevolgen duidelijk zijn, er geen onduidelijkheid of onvolledigheden zijn,
  • het bedrag van het onderhoudsgeld correct is, de gemaakte afspraken eenduidig zijn.

Fiscale impact van regelingen alimentatie kinderen en partner

Vaak gaat het ook over fiscale aspecten, immers met regelingen inzake onderhoudsbijdragen voor de kinderen en onderhoudsuitkeringen voor de partner zijn fiscale aspecten verbonden. Een andere kijk of insteek kan flink wat geld besparen in het voordeel van beide partners en dit zonder fiscale spitsvondigheden. Een fiscale optimalisatie is dus geen overbodige luxe voor regelingen die vaak jaren mee gaan.

Ouderschapsplan niet aanwezig!

Maar evenzo merken we geregeld op dat in ouderschapsovereenkomsten geen ouderschapsplan is vervat, dat formuleringen vaag zijn of voor interpretatie vatbaar. Een plan dus dat praktische afspraken bevat, andere dan de gezagsuitoefening, de verblijfsregeling en het onderhoudsgeld.
Kortom de afwezigheid van een bijkomend ouderschapsplan kan de duurzaamheid van de overeenkomst aantasten waardoor koppels na verloop van tijd opnieuw aan tafel moeten gaan zitten om een en ander uit te klaren. Dit kan bvb worden voorkomen door bij NEO Bemiddeling om een second opinion te vragen. Een andere kijk door een neutrale deskundige!

Hoe verloopt een second opinion?

De overeenkomst wordt kritisch bekeken, we geven onze bemerkingen en suggesties. Maar voorafgaand is het natuurlijk belangrijk te weten hoe de afspraken tot stand zijn  gekomen. De voorgelegde overeenkomst wordt door NEO Bemiddeling dus niet gelezen met een eenzijdige bril, zoals een advocaat dat zou doen voor een klant. Ogenschijnlijk specifieke regelingen of afspraken zijn het gevolg van overleg, en het is niet de bedoeling om de afspraken in vraag te stellen. Wel is het zaak om de formuleringen te toetsen zodat betrokkenen nuttige opmerkingen krijgen om de overeenkomst (nog) beter te maken.

Maak dus een afspraak voor een second opinion.

Voor een kleine prijs vaak een grote vis…

REGEL UW ECHTSCHEIDING WIN-WIN !

Echtscheiding
Tags: 
Regeling, Fiscaliteit, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Verblijfsregeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen