Naar aanleiding van een thema-uitzending op de Nederlandse TV-zender Eén verwijs ik naar de resultaten van een onderzoek waarnaar in de TV uitzending veelvuldig werd verwezen. Het onderzoek kwam tot stand middels een online enquête waarbij ouders ondervraagd werden en die aangaven dat ze uit elkaar zijn gegaan of gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden.

Aan het onderzoek deden 4.445 ouders mee die in scheiding liggen of die gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden. Hiervan geven 1.487 deelnemers aan dat ze de scheiding ervaren (hebben) als een vechtscheiding. Het onderzoek is gehouden van 20 tot en met 29 augustus 2013.

Wat wordt verstaan onder een vechtscheiding?

In het onderzoek hanteert men navolgende definitie: ‘Er is sprake van een ‘vechtscheiding’ als er ernstige conflicten zijn en de ouders tijdens of na de scheiding niet normaal meer kunnen communiceren met elkaar. Vaak gaat het ook gepaard met bewuste acties om de andere ouder te kwetsen en wordt er een strijd gevoerd om de kinderen.’
Los van deze in het onderzoek gehanteerde definitie is er ook een meer expliciete definitie die stelt dat van een vechtscheiding sprake is als er niet alleen negatieve gevoelens zijn naar de (ex)partner maar ook als er acties zijn met de bedoeling de andere partner schade toe te brengen. In de uiterste gevallen is men bereid eventuele zelfbeschadiging of nadeel bij derden op de koop toe te nemen. De term vechtscheiding wordt ook gehanteerd als de kinderen daar nadelen van ondervinden.

Tal van schrikwekkende voorbeelden zijn er om elkaar het leven en de scheiding moeilijk te maken. Het gaat over de verblijfsregeling, over juridische procedures om elkaar het hoederecht te ontnemen, over de andere niet de zorg om de kinderen gunnen. Maar ook over inboedel laten verdwijnen als de andere partner niet thuis is, over het leegroven van bankrekeningen, over niet betalen van onderhoudsbijdragen, over verhuizen naar een ander land om onder de betalingen uit te komen, over de andere ouder zwart maken bij de eigen kinderen en bij vrienden en familie, over het boycotten van de verblijfsregeling. Kortom een arsenaal aan munitie dat tegen de andere partner wordt ingezet en waarvan de (ex)partners niet beter worden en zeker ook niet de kinderen.

De term vechtscheiding wordt vaak ook gebruikt als synoniem voor een procedure EOO-Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting. Dit is niet altijd terecht. EOO is een ander parcours dat wordt gevolgd waarbij finaal de rechter uitspraak doet. Dit is anders in een bemiddeling waarbij partners kiezen voor een EOT – Echtscheiding Onderlinge Toestemming en dan samen met de bemiddelaar ‘hun’ overeenkomst maken.

Maakt bemiddeling kans bij vechtscheidingen?

In mijn praktijk van bemiddelaar komt het voor dat koppels ontkennen dat ze aan het ‘vechten’ zijn. Vaak merken ze niet eens meer dat ze elkaar niet laten uitpraten. In ‘vechten’ gaat het dan niet méér over discussiëren en argumenteren maar over schelden en elkaar beschadigen met woorden. Vaak merk ik dat ze trachten de bemiddelaar ‘aan hun kant’ te krijgen.

Bemiddelingen met ‘vechtende’ partners zijn niet gemakkelijk omdat er ernstige conflicten aan de basis liggen. Al vóór de scheidingsmelding konden de meeste koppels ook al niet op een gewone (normale) manier met elkaar communiceren. Het gebeurt dan ook dat ouderparen bewust acties ondernemen om elkaar te kwetsen en ze voeren vaak een strijd om de kinderen. Als er dan heilige principes op tafel komen, wensen eisen worden, de bereidheid tot vergelijk niet aanwezig is, dan is het niet (meer) bemiddelbaar.

Koppels die middels bemiddeling trachten tot overeenstemming te komen, streven onder meer naar rust, naar duidelijkheid, naar vrede, naar het ‘beste’ voor hun kinderen, naar duurzame oplossingen, naar een overeenkomst waar ze allebei achter staan. Hierbij hebben ze ook oog voor hun gemeenschappelijke belangen waarvan de kinderen het exponent zijn. De weg naar een bemiddeld resultaat verloopt soms over een hobbelige weg, waarbij de partners vaak een onzichtbare rugzak met negatieve ervaringen torsen. Soms wordt die rugzak op de bemiddelingstafel uitgekieperd als een vuilbak, wat niet de bedoeling is. Wel moet kunnen gezegd worden wat nodig is, wat verduidelijkt, wat gevoeld wordt maar ook wat de wensen zijn, hoe men de zaken ziet op te lossen. De bemiddelaar heeft hierbij een belangrijke taak om bij te sturen, de communicatie gaande te houden en het luisteren naar elkaar te bevorderen.

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek dat basis was voor de TV uitzending bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. Aan het kwantitatieve deel (gesloten vragen) deden 4.445 gescheiden ouders mee. Aan het kwalitatieve deel (open vragen) deden afhankelijk van de vraag circa 2.000 tot 4.000 deelnemers mee. Op deze vragen is een discoursanalyse uitgevoerd waarbij gezocht werd naar centrale thema’s (patronen).

Meer informatie over het onderzoek

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.nl.

Meer informatie over de TV uitzending

De heruitzending van de uitzending kan u gedurende 25’ bekijken

Meer informatie over (v)echtscheidingen en de impact voor de kinderen

Interessante nuttige artikels kan u vinden via de zoekterm ‘kinderen’

Meer informatie over bemiddeling

Voor bemiddelingen neemt u contact met me op via telefoon 03 535 30 01, of via e-mail info@neobemiddeling.be of maakt u gebruik van het contactformulier.

Raadpleeg interessante artikels op website van erkend bemiddelaar

Meer nuttige en praktische informatie over scheiden in het algemeen en specifieke thema’s die er rechtstreeks verband mee houden, kan je vinden op mijn website via de button Nieuws en Blog en via Tags (gebundelde informatie per zoekwoord – zie rechterkolom van de website).

Algemeen
Tags: 
Vechtscheiding, Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen