Aanvullend aan het blogartikel  ‘Scheiden en de woonbonus’ dd. 20 oktober, verstrekken we extra een nuttige toelichting met bron: Argus advocaten www.argusadvocaten.be/.

Woonbonus: Meningen verdeeld over het recht erop

Vanaf 01.01.2020 zal het recht op de fiscale aftrek van uw woning (de zogenaamde woonbonus) verdwijnen. Vanessa Vliegen van Argus advocaten stelt de vraag of het recht op de woonbonus vervalt als in het kader van een echtscheiding, de overname (toebedeling/afstand) van de gezinswoning pas kan plaatsvinden na 01.01.2020.

De meningen zijn hierover vooralsnog verdeeld, zegt Vliegen. Het uitgangspunt is dat de fiscaliteit blijft gelden op basis van het afgeleverde basisattest. Concreet betekent dit dat, in geval van overname van de gezinswoning EN het bestaande hypothecaire krediet na 01.01.2020, de woonbonus zal blijven gelden op basis van dit afgeleverde basisattest; ondanks het feit dat u overneemt en uw ex-partner gedesolidariseerd / ontlast wordt, maw décharge wordt verleend door de bankinstelling..

Woonbonus: impact bij herfinanciering

Ook bij herfinanciering zal de fiscaliteit worden toegepast op basis van dit attest.
Indien u de looptijd van uw hypothecaire lening daarentegen zou verlengen in het kader van de overname, zal de woonbonus slechts toepasbaar zijn tijdens de oorspronkelijk aangegane looptijd (cfr. basisattest).

In het geval deze toelichting voor u Chinees is...

Is deze toelichting van Argus advocaten Chinees, maw onverstaanbaar en niet te begrijpen, dan is het best dat u een gerichte welomschreven vraag stelt aan Vlabel – Vlaamse Belastingdienst. Via deze link kan u al enkele nuttige vragen ivm de woonbonus vinden en treft u ook de coördinaten van Vlabel aan.

Goed geïnformeerd de best mogelijke beslissingen nemen

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

 

Echtscheiding
Tags: 
scheiding, scheiden, echtscheiding, Huwelijksvermogensrecht, Ons huis
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen