Marcel en Mia hebben zelf hun scheidingsregeling gemaakt, maar stellen nu vast dat ze enkele belangrijke zaken te algemeen hebben gehouden en andere zaken verkeerd hebben ingeschat; Wat nu?

“We hadden vanalles gehoord van andere gescheiden koppels, hadden hier en daar wat gelezen en maakten een regeling waarvan we dachten dat het een goede regeling was. We merkten er ervaarden snel dat we onzorgvuldig waren geweest in de afspraken omtrent de verblijfsregeling van de kinderen, de kostenregeling onvoldoende gedetailleerd en ook te algemeen hadden geformuleerd, bovendien gaven de fiscale afspraken problemen met de fiscus. Tot overmaat van ramp beslisten we om ons huis te verkopen omdat geen van  beiden het kon overnemen; tot we vernamen dat er andere oplossingen waren waarmee we tijd konden kopen en niet alle twee moesten gaan huren omdat ons startkapitaal te laag was om elk een nieuwe woonst te kopen”, zo vertelden Marcel en Mia.

We dachten het goed geregeld te hebben, tot…

“Bijkomend omdat we onwetend een verdeling van de groepsverzekering over het hoofd zagen, kregen we onmin omdat Marcel een dikke groepsverzekering had en ik niets omdat ik als verkoopster werkte in een beenhouwerij”, getuigt Mia.
“Wat we dachten op de beste manier te regelen, kwam uiteindelijk tussen ons te staan. De relatie met mijn ex-partner verzuurde omdat Marcel  -in eerste instantie- de scheidingsregeling niet wou herzien” zegt Mia.
“Tja waarom zouden we onze regeling herzien? We waren het eens en we hielden rekening met al wat we toen wisten. Niets is perfect. Ik had het dan ook moeilijk om de regeling deels te herzien”, getuigt Marcel.  

“We leefden op gespannen voet, tot gemeenschappelijke vrienden ons wezen op de mogelijkheid om via NEO Bemiddeling tot een aangepaste regeling te komen, en meteen ook de fiscale aspecten ivm de onderhoudsgelden op punt te stellen. Het was een goede beslissing om NEO Bemiddeling in te schakelen”, zo zeggen Marcel en Mia in koor.

“Met een herziene scheidingsregeling alles picobello”

Tijdens een eerste verkennend gesprek gaven we Marcel en Mia alle nodige info en beantwoordden we hun vragen. We hebben hun regeling ontleed en bij elk thema toegelicht wat anders kon en welke voordelen en nadelen de opties hadden. Deze second opinion op een reeds bestaande gehomologeerde scheidingsregeling, liet de ex-partners toe om tijdens twee volgende gesprekken één en ander bij te sturen.
Wat ze echter onmiddellijk na het eerste gesprek deden, was het intrekken van de verkoopplannen van de gezinswoning. We maakten hen  attent op de mogelijkheid om samen de woning gedurende een bepaalde tijd in onverdeeldheid te houden en de nodige afspraken errond te maken.

De ouderschapsovereenkomst werd herwerkt. De gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag kreeg een toelichting zodat later geen misvattingen ontstaan over wat samen dient beslist. De verblijfsregeling van de twee kinderen werd herwerkt en verfijnd. De kostenregeling werd herzien: ze beslisten te werken met een kindrekening, de bestemming en het  gebruik van het kindergeld (groeipakket) werd onder de loep genomen en de keuze voor fiscaal co-ouderschap werd verlaten omdat de andere optie voor beide partners financieel interessanter was. En tenslottre maakten ze werk van een meegroei-ouderschapsplan met hun concrete afspraken en engagementen als vader en moeder. 

Bij de ondertekening van de aangepaste scheidingsregeling  zei Marcel: “Nu is het voor ons overduidelijk wat we op jullie website lazen: “Goed geïnformeerd de best mogelijke beslissingen nemen”.

Moraal van deze getuigenis: natuurlijk kan een koppel in scheiding zelf een echtscheidingsovereenkomst opstellen, maar is dat de beste manier als je hiermee niet vertrouwd bent en niet optimaal bent geïnformeerd over wat moet, kan, en hoe? Een degelijke uitleg en toelichting van de mogelijkheden en een gedegen begeleiding door een ervaren bemiddelaar van NEO biedt jullie alle kansen en mogelijkheden om tot een goed resultaat te komen; basis voor een duurzame verstandhouding.

Wik weeg en beslis want hopelijk scheiden jullie maar één maal in jullie leven: doe het dan ook goed!

Neem contact met NEO Beùmiddeling, dat kan:

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, scheiding, echtscheiding, Regeling, Wijzigen verblijfsregeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen