Kindrekening of niet? Kies bewust en met kennis van zaken. 
In het kader van een kostenregeling voor kinderen van gescheiden ouders, kunnen ouders opteren voor het gebruik van een kindrekening. Maar wat is een kindrekening en hoe wordt dit gebruikt? Wat zijn de voordelen en mogelijke nadelige effecten?

Wat is een kindrekening?

Een kindrekening is een bankrekening geopend op naam van beide ouders exclusief bedoeld om alle kosten van de kinderen te betalen, uitgezonderd de verblijfsgebondenkosten (bvb. wonen, energie en voeding).

Beide ouders hebben volmacht op deze rekening en beheren samen de kindrekening.

Via e-banking hebben beide ouders zicht op deze rekening.

Indien de kindrekening tekorten zou vertonen, dan wordt in principe door vader en moeder overeenkomstig een vooraf bepaald draagkracht% bijgestort.
Overschotten op de kindrekening worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Indien de rekening afgesloten wordt, zullen de tekorten / tegoeden verdeeld worden volgens een vooraf afgesproken en schriftelijk overeengekomen percentage.

Ouders doen de uitgaven via de kindrekening bij voorkeur via een bankkaart.

Cash uitgaven worden achteraf via overschrijving van de kindrekening op de persoonlijke rekening terugbetaald; de omschrijving op de overschrijving geeft uiteraard de aard van de uitgave weer.

Elke ouder zorgt ervoor dat de gedane uitgaven via de kindrekening kunnen worden gestaafd als de andere ouder hierom zou vragen.

De partners beslissen wie het kindergeld toekomt, of dat het kindergeld mogelijks direct op de kindrekening wordt gestort door het kinderbijslagfonds.

Eventuele sociale toelagen en diverse tussenkomsten worden door de ontvanger ervan op de kindrekening gestort, als de kosten eveneens via de kindrekening werden betaald.

Fiscaal wordt aanvaard dat onderhoudsgelden rechtstreeks worden gestort op de kindrekening en dus hoeven de bedragen aan alimentatie niet te passeren via de bankrekening van één van beide ouders. Zowel de bedragen die eventueel betaald worden voor verblijfsgebonden kosten (op de bankrekening van een ouder), als de bedragen gestort op de kindrekening, als de buitengewone kosten die apart zouden zijn afgerekend; kunnen in aanmerking komen voor aftrek. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden; de volledige uitleg krijgen de koppels -op hun maat- tijdens de bemiddelingsgesprekken. Als lesgever aan notarissen, advocaten, accountants, collega-bemiddelaars, in workshops 'Fiscaliteit bij (echt)scheiding' zijn jullie bij Eric aan het juiste adres.

Welke kosten worden betaald via de kindrekening?

Uiteraard komt er bij het exact gebruik van de kindrekening veel meer kijken dan hiervoor vermeld.
Er dient bvb. afgesproken welke kosten door het maandelijks onderhoudsgeld worden gedekt, en dus ook welke kosten door de partners niet beschouwd worden als gewone dagdagelijkse niet-verblijfsgebonden kosten.

Al mijn klanten met kinderen ontvangen een uitvoerige mondelinge toelichting. Zij worden een duidelijke tekst ter beschikking gesteld met een (was)lijst van mogelijke kosten voor de kinderen. Dit laat onder meer toe om de opdeling tussen gewone (verblijfsgebonden en niet-verblijfsgebonden) en buitengewone kosten te maken.

Voor koppels die dit wensen wordt een berekening gemaakt met een simulatietool met als basis de berekeningsmethode ontwikkeld door de Gezinsbond (Bond van Grote en Jonge Gezinnen).

Voordelen van een kindrekening

Transparantie van de bedragen die de kindrekening voeden.
Algehele duidelijkheid en volledig overzicht van de kosten die via de kindrekening worden betaald.
Als op een later tijdstip, bvb na enkele jaren, blijkt dat de gestorte bedragen op de kindrekening ontoereikend zijn om alle voorziene kosten te betalen of te hoog omdat het saldo op de kindrekening te hoog oploopt, dan is het eenvoudig om een aanpassing van de onderhoudsbijdragen te documenteren en overeen te komen.
Als de alimentatie echter op de persoonlijke bankrekening van een ouder werd gestort dan is het veel moeilijker om het onderscheid te maken tussen persoonlijke uitgaven van de ouder en kosten die werden betaald voor de kinderen.

Mogelijks nadeel

Sommige ouders zouden het gebruik van een kindrekening kunnen ervaren als een controlemiddel. Maar als enkel de rekening gebruikt wordt voor de betaling van de in de overeenkomst afgesproken kosten is het makkelijk om aan een eventuele controle te voldoen.
Meteen een heikel punt: als één ouder via de kindrekening kosten betaald die niet zijn afgesproken in de ouderschapsovereenkomst; dan wordt dit weliswaar zichtbaar maar de vaststelling gebeurt nadat de uitgave al effectief plaats had.

Voor een duidelijke uitleg, extra toelichtingen, een berekening, fiscale optimalisatie en voor een antwoord op jullie vragen

MAAK EEN AFSPRAAK: neem daarom contact ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier of via 'laat een bericht achter'. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Nog meer informatie via mijn blogartikels

Ja nog meer informatie over bvb alimentatie en onderhoudsgeld, over fiscaliteit, over de kindrekening, zal je zeker vinden via mijn blogartikels en de overeenkomstige tags die informatie geven over alle mogelijke thema's waarmee ouders bij een scheiding worden geconfronteerd.
Grasduin op mijn website www.ericdecorte.be; je vindt er een schat aan informatie en nuttige praktische tips. Allemaal gratis beschikbaar; waar vind je dat nog op het web?

Duidelijke afspraken vertaald in een duidelijke overeenkomst

Geen dubbelzinnigheden, geen interpretaties, maar helderheid troef

 

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, Alimentatie, Onderhoudsgeld, Kindrekening, kindergeld, scheiding, echtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen