Regelmatig merk ik dat het onderscheid niet is gekend tussen een feitelijke en een wettelijke scheiding. Maar net zo goed hoor ik dat het onderscheid niet is gekend tussen feitelijk of wettelijk samenwonend, om dan nog niet te spreken over de fiscale en andere gevolgen van één van beide statussen. Daarom hierna een bondige samenvatting.

Feitelijk samen wonen

houdt in dat twee personen onder hetzelfde dak wonen, zonder gehuwd te zijn en zonder hiervan aangifte gedaan te hebben voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Wettelijk samen wonen 

twee personen leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af dat ze eenzelfde gemeenschappelijk adres hebben (officieel eenzelfde woonplaats). Jaren feitelijk samen wonen geeft dus niet ‘automatisch’ het statuut van wettelijke samenwoning

Feitelijke scheiding

Partners zijn feitelijk gescheiden

  • Als gehuwden elk officieel een eigen woonplaats hebben en dus niet meer samen wonen. Ze zijn dan nog niet uit de echt gescheiden, en zijn dus nog steeds gehuwd.
  • Als wettelijk samenwonenden weliswaar apart wonen maar nog niet de wettelijke samenwoning officieel hebben beëindigd middels een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • In principe is een officiële adreswijziging nodig maar als men materieel kan aantonen dat men effectief apart woont dan wordt dit ook aanvaard. Tenminste als er de nodige bewijzen kunnen voorgelegd worden, bvb een huurcontract, facturen van nutsvoorzieningen op naam van de huurder.

Wettelijk gescheiden

is een koppel pas als de echtscheiding is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente of in het DABS. Men is dus maar echtgescheiden als het huwelijk opgehouden heeft te bestaan. 

Informeer jullie goed en maak een afspraak

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier

Echtscheiding
Tags: 
Samenwonen, Tijdelijk uiteen, Feitelijke scheiding, Familierechtbank
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen