Voor gehuwden wiens huwelijk mank of spaak loopt zijn er drie vormen van scheiding mogelijk: een feitelijke scheiding, een echtscheiding en een scheiding van tafel en bed. Er zijn nogal wat misvattingen hieromtrent, vandaar deze toelichting.

Een feitelijke scheiding is geen echtscheiding. Van zodra je niet meer met je partner samen woont ben je feitelijk gescheiden. Er dient zelfs niet eens sprake te zijn van een andere domicilie. Van het ogenblik dat een partner elders gaat wonen en dus lijfelijk niet meer aanwezig is onder hetzelfde dak, ontstaat een toestand van feitelijke scheiding. Het volstaat dus dat een partner effectief op een andere plek woont. Weet wel dat men gehuwd blijft, men is enkel feitelijk gescheiden. Dit geldt ook voor wettelijke samenwoners.
Voor alle duidelijkheid: in principe is voor de fiscus een officiële adreswijziging nodig maar als men materieel kan aantonen dat men effectief apart woont dan wordt dit ook aanvaard. Tenminste als de nodige bewijzen kunnen voorgelegd worden, bvb een huurcontract, facturen van nutsvoorzieningen op naam van de huurder.

Een echtscheiding betekent dat het huwelijk is beëindigd. Je bent pas wettelijk uit de echt gescheiden als de uitspraak door de rechtbank ook ingeschreven is in het DABS (Centraal dataregister) of de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent getrouwd.

Scheiding van tafel en bed wordt dikwijls gebruikt om aan te geven dat er een feitelijke scheiding is. Het is een gerechtelijke procedure die het huwelijk niet beëindigt, maar die de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten afzwakt. Deze vorm van scheiding is soms een oplossing voor koppels die het onverbrekelijk karakter van een kerkelijk huwelijk willen eerbiedigen, of om praktische of principiële redenen niet uit de echt willen scheiden. Ze scheiden enkel van tafel en bed. Letterlijk dus maar het huwelijk wordt niet ontbonden. Wel vervalt onder meer de plicht tot samen wonen en de goederen en schulden worden gescheiden.

Koppels gaan soms tijdelijk uit elkaar en respecteren  dan een soort van afkoelingsperiode, om erna ofwel de draad terug op te nemen of de echtscheidingsprocedure in te zetten.

Feitelijke scheiding: Enkele tips om op een goede manier feitelijk te scheiden

  1. Spreek een regeling af, bij voorkeur met een schriftelijke overeenkomst;
  2. Zorg dus voor klare en duidelijke afspraken omtrent wie waar gaat wonen en wie in welke mate verder de schulden betaalt van bvb de hypothecaire lening en de autofinanciering;
  3. Beschrijf de verblijfsregeling van de kinderen, zowel tijdens de schoolperiodes als de  vakanties;
  4. Hoe worden de kosten van de kinderen geregeld met onderhoudsbijdragen?
  5. Wie int het groeipakket (kinderbijslag) en hoe wordt de schooltoeslag geregeld?
  6. Betaalt een partner de andere partner een persoonlijke onderhoudsbijdrage?
  7. Maak afspraken over een voorlopige verdeling van de goederen (inboedel) en de gelden.
  8. Wees duidelijk over het gemeenschappelijk gebruik van de auto. Denk ook aan de autoverzekeringspolis en het verdelen van de overige kosten.

De bemiddelaar stelt samen met de partners een schriftelijke overeenkomst op. De overeenkomst wordt bij voorkeur door de familierechter (rechtbank van eerste aanleg) bekrachtigd. In dat geval vraagt het koppel een vrijwillige verschijning voor de rechter. Dergelijke bekrachtiging van de overeenkomst heeft voordelen en stelt de rechten en plichten van de partners op een wettelijke wijze duidelijk. Een registratie van de overeenkomst kan ook.
Niet onbelangrijk is het dat wordt vermeld dat beide partners akkoord zijn dat een partner de woning verlaat. Ook kan de rechter gevraagd worden dat deze verklaart dat elke huwelijkspartner vanaf de datum van het vonnis, zelf instaat voor de door hem/haar aangegane schulden. Echter alle schulden die aangegaan zijn vóór de datum van het vonnis blijven gemeenschappelijk, in het geval van een huwelijksstelsel gemeenschap van goederen.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

  •          via telefoon 03 535 30 01 of
  •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Algemeen
Tags: 
Feitelijke scheiding, Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen