Met de vakantie in volle gang bestaat de kans dat je kind naar het buitenland met vakantie gaat en… niet meer terugkomt. Een verschrikking. Wat kan je doen ter preventie?
Mogelijks voor jou een schokkend artikel maar het is vooral om de aandacht te vestigen op wat zou kunnen gebeuren. Met in het achterhoofd: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dus zeker niet om onrust te stoken, maar wel om zekerheid te verwerven… vooraf.

Ouders die gescheiden zijn doen er goed aan de nodige maatregelen te treffen en voorafgaandelijk in het ouderschapsplan af te spreken wat er administratief dient geregeld vooraleer een ouder met het kind naar het buitenland met vakantie gaat. Uiteraard is slechts een fractie van de vakantieverblijven in het buitenland een risico, maar toch.

Na scheiding: zorg voor een toestemmingsformulier voor vertrek van je kind naar het buitenland

Ook als er overeentsemming is tussen ex-partners maar om te voorkomen dat je het vliegtuig mist, doe je er goed aan om te zorgen dat je een ondertekend toestemmingsformulier van de andere ouder mee hebt om te tonen bij je vertrek. Met zo’n formulier geeft een ouder toestemming aan de ex-partner om met de kinderen op reis te gaan naar het buitenland. Immers kinderen met een andere familienaam of kinderen enkel in het bezit van een enkel vliegtuigticket (ipv een retourticket) kunnen aanleiding zijn om de controle niet te passeren. Je ziet het vliegtuig dat je wou nemen dus letterlijk ‘vliegen’. Met een toestemmingsformulier wordt dit voorkomen.

Wanneer is er sprake van kinderontvoering?

Maar jammer genoeg zijn er ook kinderontvoeringen, althans zo wordt dit juridisch genoemd. Wanneer is er sprake van kinderontvoering? Als een ouder het kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar of vasthoudt in het buitenland. Weet dat het terughalen van een kind na een internationale kinderontvoering vaak een moeilijk, lang en ingewikkeld proces is.

Wat kan je doen ter preventie?

Als je als ouder vreest dat je (ex-)partner de kinderen zonder je toestemming zal meenemen naar een ander land, kan je de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

·         de omgeving informeren (familie, school, gemeente,...)

·         het gemeentebestuur vragen om een geen paspoort of identiteitskaart af te leveren voor je kind zonder je voorafgaande toestemming

o    hou er wel rekening mee dat als je kind naast de Belgische ook nog een andere nationaliteit kan hebben, en het een paspoort of identiteitskaart kan krijgen van andere nationale overheid. Je kan in dat geval ook best de ambassade van het land contacteren van het land waarvan je kind de nationaliteit heeft.

o    als je een ontvoering vreest naar een land waarvoor een reispas vereist is, kan je je kind laten opnemen op de PASBANN-lijst bij de Dienst Paspoorten van de FOD Buitenlandse Zaken. (FOD Buitenlandse Zaken, Tweede Directie Personenverkeer, C22, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).

·         de politie vragen preventief een signalement op te maken van de ouder die je kind zou kunnen ontvoeren (deze stap is slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk)

·         een advocaat raadplegen om een vonnis te verkrijgen waarin je rechten ten aanzien van je kind worden geregeld en waarin preventieve maatregelen ter voorkoming van een ontvoering worden bepaald

·         de erkenning van het Belgische vonnis over de gezagsregeling over de kinderen in het buitenland bekomen. Het kan immers zijn dat je Belgische gerechtelijke beslissing niet wordt erkend of niet uitvoerbaar is in het buitenland. Als je vreest dat je kind zal worden ontvoerd naar een land van de Europese Unie (buiten Denemarken) kan je beroep doen op de Brussel IIbis verordening

Nuttige adressen

Voor de volledigheid hierna enkele nuttige adressen:

FOD Justititie - Centrale autoriteit, Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Vrijheden, Dienst Internationale Rechtshulp in burgerlijke zaken, Federaal aanspreekpunt (“centrale autoriteit”), Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Tel.: 00 32 (0)2 542 67 00 (24 uur op 24 via de telefonische wachtdienst)
Fax: 00 32 (0)2 542 70 06
E-mail: kinderontvoering@just.fgov.be

Cel Kinderontvoeringen, Directie-generaal Consulaire Zaken, Dienst Internationale Gerechtelijke Samenwerking (C1.2), Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel
Tel.: 00 32 (0)2 501 81 11
Fax: 00 32 (0)2 513 55 47
E-mail: info@diplobel.fed.be (richten aan C1.2)

Child Focus, Houba-de-Strooperlaan 292, 1020 Brussel.£
Gratis noodnummer: 110 (24 uur op 24)
Tel. vanuit het buitenland: 00 32 (0)2 475 44 99
E-mail: 110@childfocus.org
Website: www.childfocus.be

En als jammer genoeg je kind toch ontvoerd is, wat dan doen?

Hierna een website die je kan verder kan helpen. Maar hopelijk loopt het zo geen vaart.

http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/internationale_kinderontvoering/kind_ontvoerd_of_vastgehouden_in_buitenland/

Voorzien wat nodig is in de ouderschapsovereenkomst /Ouderschapsplan

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?, Kinderen, Verblijfsregeling, Do's and Don'ts, Ouderschapsplan
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen