Ooit ben je ‘verkozen’, zelfs “uitverkoren” door je partner. Echter, bij een scheiding blijft de kiezer zijn initiële keuze niet trouw. In veel gevallen heeft men gekozen voor iemand anders, of toch zeker voor ‘iets’ anders.

Nog maar een korte tijd en we ‘kiezen’ onze vertegenwoordigers in de respectieve parlementen. Welke factoren spelen mee om X van partij Y te verkiezen boven alle andere kandidaten? Zeer persoonlijk. Politieke verkiezingen kunnen worden vergeleken met de partnerkeuze en het beëindigen van een relatie. Het gaat immers evenzeer over ‘kiezen’ en 'beslissen'.

Scheiden: opnieuw is het kiezen en beslissen

Een pijnlijke ervaring: ervaren dat je blijkbaar niet meer voldoet, dat de keuze voor jou niet wordt bestendigd, dat je wordt gedumpt, dat een ander de voorkeur geniet, dat wat jullie samen hebben opgebouwd in de weegschaal wordt gegooid en blijkbaar te licht weegt om bij de keuze te blijven. Soms moet je zelfs 'onverliefd' worden is 'loslaten' het devies, maar hoe doe je dat?.

De keuze werd gemaakt en de beslissing om te scheiden is genomen: einde van wat is geweest. En nu dus: scheiden. Opnieuw is het kiezen:

- Kiest een koppel voor een rechtsgang met advocaten en een opgelegd vonnis door de rechtbank of kiest men ervoor om met een erkend bemiddelaar een eigen overeenkomst te maken?

- Kiezen jullie voor een ervaren bemiddelaar die jullie stap bij stap begeleidt?

- Kiezen jullie om alle mogelijkheden en varianten aangereikt te krijgen?

- Kiezen jullie voor iemand die jullie helpt om via berekeningen te komen tot een objectief bedrag aan onderhoudsbijdragen voor de kinderen?

- Kiezen jullie voor een bemiddelaar die ook financieel en fiscaal onderlegd is en ermee voor zorgt dat alle mogelijkheden binnen een wettelijk kader worden gerealiseerd en jullie zo maximaal fiscaal profijt halen?

Slechts enkele van de keuzes die dienen gemaakt.

Bij scheidingen hebben kinderen niet te kiezen

Kinderen hebben echter niet te kiezen. De ouders bepalen de verblijfsregeling en afhankelijk van de leeftijd van de kinderen hebben ze ook inspraak; maar beslissen doen kinderen niet. In de meeste gevallen gaan de kinderen op-en-neer tussen de nieuwe verblijfplaats van vader en moeder. Kinderen hebben hiervoor niet gekozen. Belangrijk dan ook om een evenwichtige uitgebalanceerde regeling te betrachten, waarmee beide ouders het eens zijn en die de belangen van de kinderen vrijwaart.

Voor welk soort scheiding kiezen jullie?

Kies bewust op 25 mei maar kies ook bewust voor jullie scheidingsscenario: een rechtsgang met een EOO – Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting, of een EOT – Echtscheiding door Onderlinge Toestemming? Kies je voor strijd of voor overleg? Kies je voor een opgelegd vonnis of voor een overeenkomst die samen werd gemaakt? Kies voor bemiddeling: een waarborg voor een eerlijke aanvaardbare en duurzame scheidingsregeling.

Kies voor een bemiddelaar met een ruime ervaring, met kennis van zaken en die ook jullie overeenkomst fiscaal optimaliseert. Er valt ook binnen een wettelijk kader één en ander 'te rapen'.

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?, Kinderen, Do's and Don'ts, Overlegtips
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen