In mijn praktijk maakt een ouderschapsplan inherent deel uit van een ouderschapsovereenkomst. Er is spijtig genoeg nogal wat spraakverwarring over de term ‘ouderschapsplan’, temeer omdat in NL niet wordt gesproken over een ouderschapsovereenkomst maar enkel over een ouderschapsplan. In België gaan sommigen dan ook de mist in door die in Nederland algemeen gebruikte term klakkeloos over te nemen en te pleiten voor een ouderschapsplan. Het is duidelijk dat men niet vertrouwd is met de praktijk van elke dag ivm scheidingen.

Wat is een ouderschapsovereenkomst?

Immers een ouderschapsovereenkomst bestaat wettelijk verplicht uit  drie zaken, namelijk 1) de regeling van het ouderlijk gezag (in principe steeds gezamenlijke uitoefening), 2) de verblijfsregeling (omgangsregeling zeggen sommigen nog), en 3) een kostenregeling (onderhoudsbijdrage, alimentatie zegt men).

Wat is dan een ouderschapsplan?

In mijn praktijk is een ouderschapsplan  een vierde onderdeel van een ouderschapsovereenkomst. Het ouderschapsplan is juridisch niet afdwingbaar maar is een leidraad voor de ouders in hun opvoedingsproject. Immers, als vader en moeder met de kinderen nog onder één dak wonen dan zien ze veel, dan horen ze veel en ze weten veel. Bovendien praten ouders onder elkaar en ook met de kinderen.

Als vader en moeder echter elk op aparte adressen wonen dan is het van groot belang dat ze elkaar optimaal op de hoogte houden, dat ze dus informatie uitwisselen, maar ook dat ze blijvend zorgzaam met elkaar omgaan in het belang van hun kinderen, dat ze concrete afspraken maken, dat ze blijvend met elkaar communiceren en dat is best meer dan informatie uitwisselen!

Een ouderschapsplan is een moreel engagement tussen vader en moeder

Het gaat dus duidelijk over een volwaardig engagement van de ouders om ‘samen’ te praten en te dialogeren over al die zaken die hun kinderen aanbelangen, ook om hun kinderen te betrekken in beslissingen. Kinderen betrekken  is iets anders dan kinderen beslissingsRECHT geven. Luisteren naar kinderen, hen betrekken in wat hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangt, getuigt van zin voor participatie, van hen au serieux nemen.  Uiteraard is de leeftijd medebepalend, dat spreekt vanzelf.

Maak de verblijfsregeling bespreekbaar

Praten over de verblijfsregeling bij voorbeeld, over hoe kinderen de verblijfsregeling ervaren, wat anders en beter kan, en samen evalueren of het mogelijk is om ze aan te passen en (meer) flexibel te zijn op maat van de kinderen, rekening houdend met bvb hun vrijetijdsbesteding, hun vrienden, hun habitat, hun voorkeuren. Een evenwichtsoefening  dat is duidelijk, maar waardevol. Kinderen hebben immers niet gekozen om te scheiden maar worden er wel keihard mee geconfronteerd.

Open communicatie

Het gaat dus om een open communicatie tussen ex-partners die blijvend ouder zijn! Zo bespreken vaders en moeders een reeks van praktische afspraken in een ouderschapsplan. In intentieverklaringen en engagementen naar elkaar besluiten ze samen om dit hard te maken op papier. Het is maar papier, ja maar het zijn morele engagementen in het belang van het kind en ze handelen over zeer verscheiden onderwerpen waar zowel vader, als moeder en de kinderen ‘met hun vel tussen zitten’.

Een ervaren bemiddelaar brengt zo’n ouderschapsplan onder de aandacht en begeleidt scheidende ouders in hun vaak moeilijke zoektocht naar een evenwicht in hun zorg voor hun grootste rijkdom: hun gezamenlijke kinderen!

Neem contact op en vraag naar een afspraak zodat bespreekbaar wordt wat van belang is voor zowel de ouders als de kinderen. En dit zowel bij de initiële eerste opmaak van een ouderschapsovereenkomst of bij wijziging van de verblijfsregeling of onderhoudsgeldregeling.

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, Verblijfsregeling, Alimentatie, Ouderschapsplan
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen