De gescheiden ouder die in een andere gemeente gaat wonen dan de ouder bij wie het minderjarig kind gedomicilieerd is, kan gebruik maken van de mogelijkheid om de gedeelde verblijfsregeling in het bevolkingsregister van de gemeente te laten registreren. Het gaat dus om het officieel laten registreren dat het kind deels in de andere gemeente verblijft maar er niet zijn officieel adres heeft.

Sinds 15 februari heeft het KB van 26 december 2015 uitwerking. De gemeenten zijn inmiddels administratief klaar om de aanvragen te verwerken van een gescheiden ouder bij wie de kinderen niet hun wettelijke hoofdverblijfplaats hebben. Het is immers zo dat een kind maar op één plaats, dus bij één ouder, zijn domicilie kan hebben.

Verblijfsregister en de geregistreerde verblijfplaats: wat zijn de voordelen ervan?

De registratie van dit tweede adres als verblijfplaats heeft als voordeel:

  • Dat kinderen van dezelfde voordelen genieten als zouden ze in die gemeente hun domicilie hebben
  • Het betreft faciliteiten zoals buitenschoolse kinderopvang, sportdienst, speelpleinwerking en activiteiten van de jeugddienst
  • Maar ook gaat het om veiligheidsredenen: hulpdiensten kunnen op die manier ook weten op welk adres het kind eventueel verblijft

Belangrijk is te weten dat er geen extra fiscale of sociaal-rechterlijke voordelen gekoppeld worden aan de registratie van het verdeeld verblijf.

Eric op RADIO 2

Op 31 mei was Eric te gast bij Radio 2. Hij gaf duiding bij het begrip DOMICILIE. Ook werden toelichtingen gegeven over het verblijfsregister en enkele sociale en fiscale aspecten die gekoppeld zijn aan de domicilie. Ook werd het belang benadrukt van het bespreekbaar maken van deze zaken tijdens een bemiddelde scheidingsregeling. Immers enkel als je goed geïnformeerd bent, kunnen de beste beslissingen genomen worden. Herbeluister de uitzending vanaf 00:48:28 op http://radioplus.be/#/radio2-vlaams-brabant/herbeluister/46b884f6-3726-1...

Hoe de verblijfplaats laten registreren in het gemeentelijk verblijfsregister?

Dit gebeurt via de gemeentelijke administratie, dienst bevolking.

De ouder bij wie het kind niet zijn wettelijke hoofdverblijfplaats heeft, wendt zich tot de dienst bevolking:

  • Dat kan schriftelijk met een formulier dat bij de gemeente beschikbaar is
  • Of de ouder dient zich persoonlijk aan op de dienst bevolking van de gemeentelijke administratie

Welke documenten dienen de dienst bevolking voorgelegd?

  • De gerechtelijke beslissing over de huisvesting van het kind
  • Het gezamenlijk akkoord van de ouders, zeg maar de door beide ouders getekende ouderschapsovereenkomst, waarin onder meer de gedeelde huisvesting is beschreven.

Wees goed en correct geïnformeerd; kies met zorg uw bemiddelaar

Pas dan is het mogelijk de juiste beslissingen en acties te nemen

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak.
Dat kan ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier of via 'laat een bericht achter'. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

 

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Verblijfsregeling, Fiscaliteit, scheiden, echtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen