Een misvatting! Kinderen beslissen niet zelf waar ze willen wonen, ook niet vanaf de leeftijd van 12 jaar. Wel kunnen vader en moeder rekening houden met de wensen van hun kinderen en een nieuwe verblijfsregeling en kosten- en onderhoudsgeldregeling overeenkomen. Dergelijke nieuwe schriftelijke overeenkomst wordt dan (best) de jeugdrechtbank voorgelegd ter bekrachtiging.

Uiteraard is de leeftijd van kinderen medebepalend in hun wensenformuleringen. Kinderen kunnen erg zelfstandig lijken en veel vrijheid genieten, maar zelf beslissen bij welke ouder ze na een scheiding willen wonen is een brug te ver. Ouders houden best wel rekening met de wensen van hun kinderen. De mening van de kinderen is dus niet onbelangrijk maar juist vanwege het belang van het kind, bepalen in eerste instantie de ouders bij wie ze gaan wonen. En als de ouders er onderling toch niet zouden uitkomen, wat in mijn praktijk uitzonderlijk het geval is, oordeelt de rechter.

Stel dat de kinderen zelf zouden mogen beslissen bij wie ze gaan wonen, dan kunnen de ouders de kinderen onder druk zetten om toch vooral niet voor de andere ouder te kiezen. Dat kan tot een loyaliteitsconflict leiden waarbij kinderen zich gedwongen voelen partij te kiezen voor hun vader of moeder. Of de kinderen gaan zich schuldig voelen aan de (echt)scheiding. Dit soort schadelijke situaties heeft de wetgever willen voorkomen. Vandaar het uitgangspunt dat niet de kinderen, maar de ouders beslissen hoe de woonsituatie na de scheiding wordt.

Kinderen zijn namelijk makkelijker te beïnvloeden dan volwassenen. Om ze te beschermen en om te voorkomen dat ze in een onmogelijke positie terecht komen, bepaalt de wet dat kinderen na een (echt)scheiding niet zelf mogen bepalen bij wie ze willen wonen, ook al zijn ze 12 jaar of ouder. Zeg tegen kinderen dus niet dat ze zelf mogen kiezen, dat is immers niet waar en het kan leiden tot verkeerde verwachtingen en spanningen bij het kind. Maar hun mening telt wel mee. Zo gebeurt het dat kinderen een gesprek hebben met ofwel de bemiddelaar zelf of met een kinderpsycholoog of een andere deskundige, en dat het resultaat ervan een rol speelt in de bemiddeling, bij het opmaken van de verblijfsregeling.

Lees ook deze twee blogartikels:

blogartikel 1: www.neobemiddeling.be/blog/verblijfsregeling-het-kind-kiest-niet-bij-wie...

blogartikel 2: www.neobemiddeling.be/blog/kinderen-kunnen-toch-zelf-kiezen-waar-ze-verb...

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

Goed geïnformeerd zijn: essentieel om goede afspraken te kunnen maken

 

Algemeen
Tags: 
Kinderen, Verblijfsregeling, Wijzigen verblijfsregeling, Hoorrecht, echtscheiding, Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen