Autisme in zijn diverse vormen en gradaties zorgt vaak voor moeilijke periodes in een relatie. Koppels komen bij NEO Bemiddeling met de boodschap dat ze willen scheiden omdat het voor de partner die leeft met een partner met autisme: “niet meer leefbaar” is; althans zo wordt het dan geformuleerd aan de bemiddelingstafel. Daarom onze ervaringen als bemiddemaar bij NEO Bemiddeling, aanvullend aan twee andere blogartikels over autisme: Hoe (over)leven met autisme in een relatie? Scheiden of blijven? en Autisme soms oorzaak van scheiding). 

Emotionele eenzaamheid

Ik hoor dat de partner zich door de partner met autisme niet begrepen voelt. Maar ook is er een vorm van ‘doofheid’ (eerder onvermogen) om niet beluisterd te worden in de emotionele behoeften. Het is echter moeilijk voor iemand met autisme (overwegend mannen) om mee te voelen en om verdriet dat de andere partner heeft, te verstaan. Geen moedwil maar eerder eigen aan autisme, of toch een vorm ervan: empathie blijft moeilijk voor hen. Met andere woorden het zich inleven in de andere, het meevoelen. Ook met non-verbale taal hebben autisten het moeilijk.

Een algemene klacht en vaak de druppel die na lange tijd de emmer doet overlopen is de emotionele eenzaamheid bij de niet-autist maar ook de partner met autisme ervaart zich totaal niet verstaan, niet begrepen. De communicatie gaat moeilijk om niet te zeggen bestaat nauwelijks.

Als de liefde dun is, ziet men de fouten dik

Als bemiddelaars bij NEO Bemidddeling zijn we bruggenbouwers, weontzenuwen spanningen en brengen partners tot een luisteren naar elkaar; begin van elkaar verstaan. De ervaringen met verscheidene koppels waarvan één partner aan autisme lijdt, leerden echter dat het meestal de partner zonder autisme is die de stekker uit de relatie trekt.

Maar het komt ook voor dat koppels elkaar vinden en dat door wederzijds begrip, het ontwikkelen van verdraagzaamheid, een gerichte coaching door een ervaren therapeut, de relatie toch intact blijft. Werkpunten zijn dan onder meer: het leren omgaan met (elkaars) beperkingen en samen zoeken naar verstandhouding en naar dingen die voor hen beiden werken en nieuwe zuurstof aan de relatie geven. Dit vergt tijd, energie en veel geduld. Het hoeft geen betoog dat koppels die al op hun tandvlees zitten dit niet meer kunnen opbrengen. Immers: ‘als de liefde dun is, ziet men de fouten dik’.

En wat als ouders een kind met autisme hebben

Het begeleiden van koppels waarvan één partner (duidelijke symptomen van) autisme heeft, vergt veel van het koppel maar ook van ons als bemiddelaar. Soms gaat het er inderdaad heftig aan toe en gaan in de beginfase de verwijten heen en weer. Immers  één voelt zich in de steek gelaten en onbegrepen, de andere verstaat op zijn/haar beurt niet waarom de relatie moet ophouden.

Opvallend is ook dat ouders die geconfronteerd worden met kinderen met autisme te maken krijgen met ‘uitdagingen’ die andere ouders vreemd zijn. Het vergt veel van koppels om ‘samen’ sterk te zijn en te blijven. Jammer genoeg stellen we vast dat relaties op de klippen lopen omdat één van de twee het niet meer kan opbrengen. Het autisme is een belangrijke oorzaak maar niet de enige oorzaak. Als partners zit je op elkaars lip en eens te meer: 'als de liefde dun is, zie je de fouten dik'. Maar net zo goed zijn er koppels die samen er alles aan deden om het gezin intact te houden, en samen de zorg voor het kind met autisme opnamen: samen en eendrachtig, ondanks alles!

En dan toch uit elkaar?

Relaties met een partner met autisme zijn geen ‘gewone’ relaties. Het vergt veel doorzettingsvermogen om de relatie voedsel en zuurstof te blijven geven. En als het niet meer kan is er de split en de keuze voor bemiddeling: samen tot een scheidingsovereenkomst komen. Als bemiddelaar hebben we vaak met dergelijke relaties te maken gehad, zodat we deze koppels op een bijzondere manier kunnen helpen. Het is deugddoend om met hen op stap te gaan en samen tot overeenstemming te komen.

Als Cindy en Eric van NEO Bemiddeling als bemiddelaar iets voor jullie kunnen betekenen, neem dan contact op: via telefoon 03 535 30 01 of via contact.

Samen respectvol uit elkaar.

Trouwen is emotie maar scheiden zeer zeker ook!

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

 

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen