Hypothecaire leningen, financieringen, persoonlijke leningen, leningen op afbetaling; al deze leningen worden geregistreerd op een centrale plaats: de Centrale voor kredieten aan particulieren – CKP.
Bij scheiding is een belangrijk onderdeel van de bemiddeling wat er met de kredieten gebeurt. M.a.w. wie neemt welk krediet over of welke kredieten worden nog verder samen betaald.

Duidelijke formuleringen in de scheidingsovereenkomst

Het belang van een juiste formulering is meteen duidelijk. Het volstaat immers niet dat in de scheidingsovereenkomst staat dat de ene partner de gezamenlijke schuldenlast overneemt.

T.o.v. derden verandert er dan immers niets; de schuld blijft geregistreerd op beider namen. Niet onbelangrijk om weten want als de ene partner de betalingsvoorschriften niet naleeft komt men bij de andere partner aankloppen; gescheiden of niet. De schuld staat immers geregistreerd op beide namen. Nog m.a.w. als de lening geregistreerd blijft op beider namen, dan blijven beiden aansprakelijk.

Wat is het belang van décharge / ontlasting / desolidarisatie

Het is dus enkel de kredietverstrekker die de gezamenlijke aansprakelijkheid kan opheffen. Dit gebeurt ofwel door een décharge voor bvb hypothecaire leningen. Door een officieel document verklaart de kredietverstrekker dat de lening voortaan enkel op naam staat van partner A. Partner B wordt dan met deze officieel ‘ontlast’, of nog m.a.w. gedesolidariseerd. De kredietverstrekker zal dat echter maar doen als partner A voldoende solvabel wordt geacht.
Voor andere leningen en financieringen bij scheiding gebeurt het dat de kredietverstrekker de lening enkel op naam plaatst van één partner. Maar ook hier gaat de kredietverstrekker niet over één nacht ijs. Immers een vordering op beider namen geeft de ontlener meer mogelijkheid om de betalingen te vorderen.

Ik sta op de ‘zwarte lijst’, wanneer verdwijn ik terug van die lijst?

Wat doet de Centrale voor kredieten aan particulieren – CKP eigenlijk. Deze Centrale registreert alle kredieten die natuurlijke personen hebben afgesloten voor privé doeleinden. Het CKP is ook op de hoogte van wanbetalingen en plaatst wanbetalers op de beruchte ‘zwarte lijst’.

Voorkom te allen tijde dat je op die lijst terecht komt, de gevolgen zijn immers aanzienlijk. Immers in het geval je op de lijst terecht komt wegens wanbetaling dan verdwijn je niet zomaar van die lijst. Voor wanbetalingen is de registratie maximum tien jaar. Indien echter de achterstallige betalingen worden aangezuiverd dan wordt de termijn van het vermeld staan op de lijst verminderd tot één jaar na de regularisatiedatum.
Bijkomend, voor nieuwe kredieten gaat de deur dicht. Immers, kredietverstrekkers zijn verplicht om voor de toekenning van een nieuw krediet de lijst te raadplegen. Als je op die ‘zwarte lijst’ voorkomt is de kans op een nieuw krediet zeer klein tot onmogelijk.

Dus tijdens de bemiddeling wordt in mijn praktijk de nodige aandacht aan leningen en kredieten gegeven, krijgen partijen ook een degelijke uitleg zodat ze samen de beste beslissingen nemen en ook ten volle de draagwijdte ervan begrijpen.

Goed geïnformeerd de beste keuzes maken.

Blijf niet met vragen zitten, improviseer niet, maak een afspraak, neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Echtscheiding
Tags: 
Regeling, Scheiden?, Ons huis, Huwelijksvermogensrecht, Do's and Don'ts
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen