In de kranten stond het al aangekondigd alsof het een feit was; maar dat is het nog niet. Koppels die via een EOT- Echtscheiding met Onderlinge Toestemming-  scheiden, krijgen binnenkort een maand extra bedenktijd nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken. Maar officieel is dit dus nog niet zo.

De commissie Justitie van de Kamer heeft half juni weliswaar het voorstel van Sonja Becq goedgekeurd, en op 2 juli werd het wetsvoorstel goedgekeurd door de plenaire vergadering; maar dit betekent nog niet dat de wet van toepassing is.
Immers de Koning dient dit nog te bekrachtigen en af te kondigen en dan volgt nog de publicatie in het Staatsblad.

Het is dus nog even wachten alvorens koppels hoger beroep kunnen aantekenen, nadat het inmiddels nog niet officieel gescheiden echtpaar zich zou verzoend hebben.

Maar wat betekent dit nu concreet? Gescheiden of niet?

Een koppel wenst te scheiden middels een EOT. De echtscheiding wordt ingeleid en 1 maand later is er een vonnis dat de echtscheiding uitspreekt en de EOT-overeenkomst bekrachtigd. Maar… het koppel is nog niet gescheiden. Immers gescheiden is men pas officieel als de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de bevolking waar het koppel destijds is gehuwd.

Stel dat een koppel na het uitspreken van het vonnis door de rechter zich alsnog verzoent, en dus vastbesloten is om de echtscheiding geen doorgang te doen vinden; dan zullen ze 1 maand de tijd hebben om hoger beroep aan te tekenen. M.a.w. het koppel tekent hoger beroep aan en de echtscheiding heeft geen plaats.

Dank zij het wetsvoorstel van Sonja Becq zal het dus zo zijn dat de extra maand bedenktijd voorkomt dat koppels die zich zouden verzoend hebben opnieuw registratierechten moeten betalen, opnieuw trouwen en mogelijks opnieuw een huwelijkscontract afsluiten.

Het gaat echter niet alleen over centen. Een andere belangrijke reden die Sonja Becq voor ogen had is, dat de echtscheidingsprocedure kort is. Opzet is om koppels een maand extra bedenktijd te geven, voor het geval ze zich alsnog zouden bedenken, en toch getrouwd willen blijven.

Veel zal het niet voorkomen, maar het voorzien van deze mogelijkheid van hoger beroep kan soelaas bieden voor koppels die mogelijks overhaast tot een echtscheiding hebben besloten.

Voor de volledigheid, hierbij de link naar het blogartikel Wanneer zijn we feitelijk gescheiden? En wanneer wettelijk gescheiden?

Voor een degelijk uitgewerkte scheidingsovereenkomst, fiscaal geoptimaliseerd

Alle praktische beslommeringen uit handen genomen met een goede begeleiding en op jullie maat

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

 

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?, EOT, Overlegtips
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen