Bij wet van 3/8/2016 werden de modaliteiten gewijzigd  voor toekenning van het fiscaal co-ouderschap. Vanaf inkomstenjaar 2016, dus aanslagjaar 2017, kunnen gescheiden ouders ook voor hun meerderjarige kinderen opteren voor fiscaal co-ouderschap.

Wat fiscaal co-ouderschap inhoudt beschreef ik al eerder, maar gelet de wijziging van de wet herhaal ik dit. Het is echter belangrijk dat gescheiden ouders nagaan of deze makkelijkheidsoplossing wel de financieel voordeligste is. Immers de +18 jarigen die hogeschool- of universiteitsstudent zijn,  kosten veel geld. Het in mindering brengen van betaalde onderhoudsgelden is dan vaak veel voordeliger voor de ouder bij wie de kinderen niet fiscaal ten laste zijn! Gescheiden ouders kunnen ook opteren voor een volwaardige alternatieve fiscale oplossing waarbij ze beiden maximaal het fiscale voordeel wegens kinderlast genieten. Hoe? Lees verder in dit artikel wat bemiddelaar Eric voor jullie kan betekenen.

Wat is fiscaal co-ouderschap?

Fiscaal co-ouderschap voorziet in het gelijk verdelen van het globale fiscale voordeel wegens kinderlast over beide ouders in het geval dat er een gelijkmatig verdeelde huisvesting is van de kinderen.
Dit globale bedrag bestaat uit: de belastingen die worden bespaard voor de extra vrijgestelde som van belastingen verhoogd met een toeslag als de ouder alleenstaande is. Beide ouders duiden deze regeling aan in de personenbelastingaangifte, in de hiervoor voorziene rubrieken. Immers ook in het geval van fiscaal co-ouderschap is het kind bij één van de ouders ten laste, maar wordt het voordeel jaarlijks door de fiscus opgedeeld tussen beide ouders, als zij dit in de aangifte ook beiden zo aanduiden.
Doorheen het jaar is het zo dat de ouder die de kinderen officieel ten laste heeft, maandelijks meer netto loon ontvangt omdat er minder bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. De andere ouder heeft minder loon omdat deze maandelijks geen fiscaal voordeel geniet.
Het is dus pas in het aanslagbiljet dat deze laatste ouder zijn/haar voordeel zal zien terwijl de eerste ouder zal zien dat hij/zij gedurende het inkomstenjaar (teveel) fiscaal voordeel heeft genoten.

Door de wetswijziging is het zo dat gescheiden ouders samen kunnen opteren voor deze regeling van fiscaal co-ouderschap voor AL hun kinderen, dus nu ook voor de kinderen die 18 jaar zijn geworden.

Wat is de voordeligste regeling: fiscaal co-ouderschap of aftrek van alimentatie?

De keuze voor fiscaal co-ouderschap is meteen ook kiezen voor eenvoud. Immers voor de fiscus dienen de kosten waarvoor een aftrek geldt, niet bewezen en ook de mogelijke inzage door de fiscus in de uitgaven via de kindrekening wordt voorkomen.
Maar de vraag is of de gescheiden ouders kiezen voor het gemak of voor de financieel voordeligste regeling. Immers, de ouder bij wie de kinderen fiscaal ten laste zijn kan het 100% fiscaal voordeel genieten van de vrijgestelde sommen van belastingen wegens kinderlast. De andere ouder, bij wie de kinderen geen deel uitmaken van het gezin, kan alle betaalde onderhoudsbijdragen voor de kinderen in mindering brengen van zijn/haar inkomen.
Het nagaan wat de financieel voordeligste regeling is, is natuurlijk aangewezen. Bemiddelaar Eric is fiscaal onderlegd en berekent voor de ouders wat de meest gunstige regeling is, zodat de ouders weloverwogen hun beslissing nemen.

Alternatieve regeling van verdeling globaal fiscaal voordeel: wik en weeg!

In mijn bemiddelingspraktijk worden regelmatig regelingen afgesproken waardoor beide ouders, zelfs met een regeling van aftrek onderhoudsbijdragen, toch samen het globale fiscale voordeel verdelen.
Deze alternatieve wijze van het verdelen van het globale fiscale voordeel wegens kinderlast is volkomen legaal; het betreft immers een afspraak tussen vader en moeder waarbij zij samen afspreken om het integrale fiscaal voordeel onder hen beiden te verdelen. Het spreekt voor zich dat het uitwerken van deze afspraken en het bepalen van de modaliteiten degelijk dienen te gebeuren zodat er later geen discussies ontstaan.
Louter en alleen vermelden dat het globale voordeel wordt verdeeld, zorgt gegarandeerd voor problemen. Het is dus nodig om in de scheidingsovereenkomst duidelijk te vermelden HOE concreet dit voordeel wordt berekend en WANNEER het wordt verdeeld.

In de bemidddelingsgesprekken die ik met de scheidende partners voer, worden de fiscale aspecten uitvoerig toegelicht waardoor ‘sterke’ (maar onjuiste) cowboyverhalen uit den boze zijn.
Ook vanzelfsprekend is het dat de ouderschapsovereenkomsten de correcte neerslag weergeven van de doordachte beslissingen van de scheidende ouders.
Het is dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat in de EOT-scheidingsovereenkomsten en ouderschapsovereenkomsten van scheidende samenwoners, de fiscale aspecten een wezenlijk onderdeel zijn van de scheidingsafspraken.

Meer artikels over de fiscale aspecten bij scheiding, vinden jullie via deze link

LEES OOK DIT BLOGARTIKEL VAN 11/10/2016 DAT INZICHT GEEFT IN AL OF NIET OVERSTAPPEN VAN FISCAAL CO-OUDERSCHAP NAAR 'HET IN MINDERING BRENGEN VAN ALIMANTATIE' 

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak.
Dat kan ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier of via 'laat een bericht achter'. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Goed geïnformeerd samen de best mogelijke beslissingen nemen

Met respect voor elkaar, op jullie maat

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Fiscaliteit, Alimentatie, Onderhoudsgeld, scheiden, echtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen