Voor grootouders is een scheiding van hun kind een ingrijpend en aangrijpend gebeuren. Er is steeds een impact op de verhoudingen met zowel het eigen kind, schoonkind en kleinkinderen.
Ouders hebben heel wat vragen als hun kind gaat scheiden; maar die vragen hebben grootouders ook. Wat kan ik doen om mijn kind in scheiding te steunen of te helpen? Zal ik als grootouder nog mijn kleinkinderen zien? Welke contacten zijn nog mogelijk?

Vaak “ondergaan “ grootouders de scheiding van hun kinderen en soms vervaagt of verstomt het contact met de kleinkinderen. Dat is jammer want grootouders kunnen zowel tijdens als na de scheiding een grote steun  zijn voor de kleinkinderen. Grootouders kunnen als ’t ware een vluchtheuvel zijn, een toeverlaat, een plaats van rust.

Blijf contact zoeken met je kleinkind

Voor grootouders die hun kleinkinderen niet meer zien is het moeilijk er mee leven. Ze hebben verdriet, ervaren sterk het gemis. Maar grootouders kunnen volharden. Ze blijven contact zoeken, ze blijven kaartjes zenden, ze laten een verjaardagscadeautje bezorgen. Kortom deze grootouders blijven blijk geven dat ze de kleinkinderen niet vergeten, en hen een warm hart toedragen.

Maar ook grootouders die hun kleinkinderen nog wel zien, ervaren grote veranderingen. Zo hoor ik regelmatig dat de spontaniteit weg is, dat het samen feesten niet meer vanzelfsprekend is. Alle dingen die voor de scheiding vanzelfsprekend waren, zijn het nu niet meer. En dat is meer dan eraan wennen.

Hoe omgaan met de ex?

De omgang met de ex-schoonzoon of de ex-schoondochter ondergaat eveneens een grote verandering. De houding van de grootouder wijzigt maar ook de houding van de ex wijzigt. Soms hoor ik dat grootouders die kerel of die troela nooit nog willen zien, maar die ex blijft wel vader of moeder, en de grootouders blijven de grootouders.
De omgang met de ex-schoonzoon/-dochter staat vaak gelijk met ‘op eieren lopen’. Daarom dat het belangrijk is dat grootouders geen kwaad spreken over de vader of moeder van het kleinkind. Kleinkinderen hebben immers niet graag dat er negatieve uitlatingen zijn over hun vader of moeder. Kinderen zijn loyaal en willen niet kiezen tussen vader en moeder.

Beter is het om als grootouder je eigen kind te steunen en duidelijk te laten horen dat je er voor hem/haar bent. Aan de kleinkinderen kun je vragen hoe het met mama en papa gaat. Toon belangstelling en maak de nieuwe gezinssituatie bespreekbaar. In woord en gebaar help je hiermee daadwerkelijk de kleinkinderen, en onrechtstreeks ook de vader en de moeder.

Grootouders tonen met zo’n positieve constructieve houding ook dat ze meeleven, dat ze geen deel zijn van het conflict. Zo kunnen grootouders voor de kleinkinderen die echte vluchtheuvel zijn waarnaar kleinkinderen verlangen in die moeilijke periode en vaak tumultueuze thuissituatie.

Concrete tips voor grootouders

Enkele tips geput uit Plus NL: hoe je je kind kunt ondersteunen, hoe je kan omgaan met de ex-partner van je zoon of dochter, en hoe je de kleinkinderen kan helpen op een goede manier:

  • Sta boven de conflicten
  • Vang de kleinkinderen op zonder stemming te maken tegen één van de ouders
  • Wees loyaal aan je kind maar word geen onderdeel van het krachtenspel door je kind door dik en dun te verdedigen
  • Verbeter maximaal de band met je kleinkind door het uit te nodigen om te komen logeren of maak uitstapjes
  • Blijf vragen naar het gezin waarvan de kleinkinderen deel uitmaken; toon interesse voor hun (nieuwe) thuis
  • Als ge je kleinkind niet meer mag zien, blijf dan toch de verjaardagen en de examens volgen, en blijf kaartjes sturen.

Als het moet en echt niet anders kan, vraag dan de rechter omgang met je kleinkind. Over deze ultieme mogelijkheid en hoe deze juridische weg bewandelen, handelt  een volgend artikel. Maar alvorens een omgangsrecht af te dwingen, bewandel het pad van de bemiddeling. Een erkend bemiddelaar gespecialiseerd in familiale zaken en generatieconflicten tracht beide partijen bij elkaar te brengen zodat ze samen tot een vergelijk komen en een omgangsregeling afspreken. In een volgend artikel tekst en uitleg over wat bemiddeling concreet is, hoe het verloopt, welke randvoorwaarden vervuld moeten zijn, en welke verbindingskracht er van bemiddeling uitgaat.

Meer artikels over grootouders en scheiding van hun kind vindt je hier: Contact met kleinkinderen wordt moelijker en Kinderen zien oma en opa minder.

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Grootouders kunnen veel betekenen voor de kleinkinderen

 

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, scheiden, echtscheiding, Grootouders
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen