Ik kan niet genoeg benadrukken: fiscale aspecten zijn van groot belang bij het bepalen van de alimentatie; zowel voor wat de onderhoudsbijdragen voor kinderen betreft maar ook in de gevallen dat er persoonlijk onderhoudsgeld wordt betaald aan een partner.

In Knack verscheen een helder artikel van de hand van Yves Coemans van de Gezinsbond; zie de link onderaan dit artikel.. De inhoud van dat artikel strookt helemaal met de informatie die ik als erkend bemiddelaar verstrek aan de scheidende ouders. Immers, de fiscale aspecten dienen te worden (h)erkend
Het is jammer vast te stellen dat ik bij de herziening van onderhoudsgelden in de gerechtelijke bemiddelingsaanstellingen en bij de second opinion van ontwerpen van notariële EOT-akten, al te vaak moet vast stellen dat de wet van 19/3/2010 niet werd/wordt toegepast, maar dat ook de fiscale aspecten niet worden onderkend.

Alimentatie kan wijzigen in de tijd

Daarom dat ik als erkend bemiddelaar, thuis in deze materie en in de fiscale aspecten, werk met simulaties en met cijfers die eenduidig zijn en waarbij rekening wordt gehouden met de situatie nà scheiding. Zo worden de bedragen van de onderhoudsbijdragen in detail samengesteld zodat ook later duidelijk is welke kostenelementen nopen tot een aanpassing. Vooruitzien is niet overbodig, immers een bedrag aan alimentatie kan (later) worden bijgestuurd en aangepast, rekening houdend met de voorwaarden daartoe.

Hoe het bedrag aan alimentatie bepalen

Dikwijls merk ik in mijn praktijk dat scheidende ouders het bij aanvang al hebben over een bedrag. Maar in eerste instantie dient geen bedrag vernoemd, maar wel een antwoord gegeven op de vraag "welke kosten willen de ouders maandelijks gedekt zien”. Dan pas kan je de weerhouden kostenelementen begroten en vervolgens correct verdelen tussen de ouders naar draagkracht.

Aanvullend zijn er nog een reeks van andere zaken te regelen die rechtstreeks te maken hebben met een regeling van de kosten voor de kinderen: domicilie, wie heeft de kinderen fiscaal ten laste, al of niet kiezen voor fiscaal co-ouderschap, welke bestemming krijgt het kindergeld, wordt ja dan neen gebruik gemaakt van een kindrekening, verbijfsregeling, enz…

Het belang van goed geïnformeerd zijn

Opnieuw is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn, want dan pas kunnen scheidende ouders met kennis van zaken, goed begeleid door een expert bemiddelaar, de juiste keuzes maken. En niet vergeten: de gemaakte keuzes moeten ook duidelijk in een overeenkomst worden omschreven.

Bronartikel Knack: http://www.knack.be/nieuws/belgie/koppels-die-scheiden-willen-niet-dat-h...

Hopelijk scheiden jullie als ouders maar één keer in jullie leven: doe het dan goed!

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier of

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Alimentatie, Onderhoudsgeld, echtscheiding, scheiden, Fiscaliteit
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen