Bij een echtscheiding dient ook aandacht gegeven aan het onderwerp ‘verzekeringen’. Er zijn mogelijks immers diverse verzekeringen lopende. Bij voorbeeld woningverzekering (brand en inboedel), familiale verzekering, rechtsbijstandsverzekering, autoverzekering, hospitalisatieverzekering, pensioenspaarverzekering, levensverzekering, groepsverzekering,…

Het is dan ook zaak om administratief het nodige te doen. De verzekeringsmakelaar kan hierbij helpen, maar de partners dienen zelf aan te geven hoe ze wat willen regelen en duidelijk de makelaar melden wat er dient gewijzigd: 

- welke polissen dienen stopgezet,

- welke nieuwe polissen aangaan,

- en voor welke verzekeringspolissen de begunstigde(n) wijzigen.

De bemiddelaar helpt jullie verder op weg, maar het is de taak van de partners om zelf het nodige administratief met de verzekeringsmakelaar of verzekeringsmaatschappij te regelen.

Voor sommige verzekeringen dient niets te gebeuren, zoals de zorgverzekering omdat deze administratief gekoppeld is aan de persoon zelf. Andere verzekeringen volgen echter het risico.

Zeker aan te passen bij scheiding

Een opsomming van zeker aan te passen verzekeringspolissen en mogelijks zelfs nieuwe polissen aan te gaan:

  • Woningverzekering (brand en inboedel): wie in het huis blijft wonen na de toebedeling draagt de kost ervan. Maar indien de woning in onverdeeldheid blijft dienen partners zich uit te spreken over het al of niet verdelen van de premie. De partner die een andere woning betrekt dient uiteraard op eigen naam een nieuwe woningverzekering aan te gaan.
  • Familiale verzekering: het is aangewezen dat elke partner een eigen familiale verzekering aangaat, voor de kost moet je het niet laten, maximaal 100€/jaar.
  • Rechtsbijstandverzekering: slaat niet meer op het ene gezin vermits er twee nieuwe gezinnen zijn ontstaan. Dus wie houdt de bestaande en wie gaat een nieuwe polis aan?
  • Autoverzekering: na toebedeling van de voertuigen dient men er ook voor te zorgen dat de autoverzekering op naam staat van de eigenaar van het voertuig.
  • Hospitalisatieverzekering: soms is dit een extra legaal voordeel bij één van de partners, of wordt ervoor betaald op gezinsniveau. Maar er ontstaan nu twee gezinnen. Het is dan ook belangrijk te weten vanaf wanneer de andere partner niet meer door de polis wordt gedekt. In dit verband dient men oog te hebben voor een mogelijke nieuwe wachttijd van bvb 6 maanden alvorens gedekt te zijn. Neem dus tijdig contact met de verzekeringsmaatschappij zodat u niet onverwacht voor problemen komt te staan. Ziekenhuisrekeningen kunnen immers flink wat kosten.
  • Pensioenspaarverzekering: pas de begunstigde aan. Indien de naam van de partner vermeld blijft als begunstigde dan zal deze ook de vergoeding ontvangen nà de scheiding. Zelden wil de verzekeringnemer dit.

De twee navolgende verzekeringen levensverzekeringen en groepsverzekeringen, komen later aan bod in een volgend artikel. Omwille van de op stapel staande wijzigingen wegens het wetsvoorstel inzake huwelijksvermogensrecht, opteer ik ervoor om later meteen in te gaan op de nieuwe regeling. Koppels die scheiden voor het in voege gaan van de nieuwe regeling krijgen natuurlijk van mij de huidige wettelijke regeling uitgelegd.

Blijft natuurlijk het feit dat in een bemiddeling partners kunnen afwijken van het wettelijke als zij dit opportuun achten in het kader van een verdeling en vereffening. Bemiddelaar Eric gidst jullie doorheen dit ‘mijnenveld’.

Echtscheiding
Tags: 
Verzekeringen
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen