Bij een scheiding dient ook de inboedel verdeeld.

In Duitsland nam een man de verdeling heel letterlijk. Na 12 j kwam er een einde aan de relatie en de bepaling in de scheidingsovereenkomst luidde dat elk over de helft van de inboedel kon beschikken. Voor de man het sein om deze formulering letterlijk te interpreteren. Hij ging toch kleiner wonen en had voor een deel van de inboedel gewoon geen plaats.
Hij gunde zijn ex letterlijk de helft; want hij zaagde alle inboedel middendoor: zowel het bed, kasten, stoelen, tafels, PC, TV, ijskast, enz… Zijn letterlijke eigen helften biedt hij te koop aan op e-bay. 

Effectief verdeeld of een lijst van geplande verdeling

Een extreem voorbeeld van inboedelverdeling, dat wel. Maar ook een voorbeeld van een overeenkomst dat onvoldoende gespecifieerd is, en niet gedragen door beide partners. In een bemiddeling is de verdeling van de inboedel één van de onderwerpen van gesprek waarover overeenstemming dient te zijn. Is er al effectief verdeeld, zo neen, is er een lijst die de geplande verdeling weergeeft, en wanneer wordt de geplande verdeling effectief uitgevoerd.

Tips om inboedel te verdelen

Verdelen van de inboedel is slechts één element van de vele zaken die dienen geregeld bij het beëindigen van de relatie. Kies bij het regelen van de scheiding voor een bemiddelde overeenkomst, een waarborg voor een betere naleving. Ook de duurzaamheid van de overeenkomst is gewaarborgd omdat de scheidende partners ‘samen’ ‘hun’ overeenkomst maken met begeleiding van een ervaren bemiddelaar. Er is ook slechts één kostprijs te delen door de partners. En van een opgelegd vonnis en een strijd is geen sprake. Weet dus voor wat je kiest en contacteer NEO Bemiddeling.

Graag bezorgen we de bezoeker van onze NEO website een aantal bruikbare tips.

Hoe een verdeling eruit ziet wordt voor huwelijkspartners  in de eerste plaats bepaald door het huwelijkscontract en door terug te kijken hoe ze zijn gestart. Immers ongeacht het huwelijkscontract geldt de regel: alles wat men bezit voor het huwelijk is en blijft eigen. Indien het wettelijk stelsel van toepassing is bij gebrek aan een huwelijkscontract, is er gemeenschap van goederen en is alles gemeenschappelijk van na de datum van het huwelijk. In geval van wettelijk stelsel of gemeenschap van goederen, is het nodig te zeggen dat schenkingen en erfenissen eigen zijn (behalve de opbrengsten ervan), tenminste als dit kan worden aangetoond. Voor gehuwde partners met een contract scheiding van geoderen en feitelijke of wettelijke samenwoners geldt dan weer dat de eigendomstitel bepalend is, m.a.w. de naam op de factuur is richting gevend.

Voor nogal wat koppels is de verdeling van de inboedel niet van het grootste belang en zijn ze het vaak snel eens over een verdeling, en wordt er niet eens gekeken naar wie wat heeft betaald. Maar het gebeurt ook dat het laatste detail belangrijk is, en ‘de papieren’ belangrijk zijn/worden.
De bespreking van de verdeling van de inboedel verloopt dus doorgaans in een gemoedelijke sfeer maar soms gaat het er minder vriendelijk aan toe.

Waarop dan letten bij een verdeling van inboedel

 • Wees niet inhalig
 • Bespreek in plaats van zaken op te eisen
 • Maak een lijst van die dingen die elke partner (graag) wil hebben/houden en
 • Kom tot overeenstemming wie hoeveel wil betalen of wat de andere in ruil krijgt
 • Kijk of de goederen relatief nieuw zijn of eerder al wat jaren hebben
 • Zorg voor evenwicht, zowel in kwantiteit als in waarde en het oud of nieuw zijn van de voorwerpen
 • Maak een duidelijk overzicht en bepaal wie wat al voor zich mag meenemen
 • Bij duidelijk ongelijke verdeling kan een geschatte waarde van het verschil in euro worden bepaald en verrekend
 • Zaken die nog niet meegenomen worden zijn duidelijk zo gemarkeerd op de lijst. Vermeld het tijdstip of de periode van ophaling en wie voor de kosten van de verhuis instaat
 • Bepaal wat voor elk noodzakelijk is (bvb wasmachine, droogkast, TV, geluidsinstallatie, bestek, servies, potten en pannen, badlinnen, bedlinnen, bed, kinderbed, kasten, bureaumeubel, tafel en stoelen, zetel,…) en wie wat houdt en/of meeneemt
 • Weet dat nuttige noodzakelijke voorwerpen die elke partner nodig heeft, door één van beiden nieuw dient aangekocht. Vraag is met welk geld dit gebeurt. 
  Veel koppels gaan nog samen winkelen en betalen met gemeenschappelijk geld de ‘uitzet’. Deze manier laat toe om gerichte aankopen te doen en de kostprijzen in ’t oog te houden

Finaal wordt de lijst in tweevoud gedagtekend en ondertekend door beide partners na vermelding van de clausule ‘gelezen en goedgekeurd’. De lijst kan bij de EOT regelingsovereenkomst worden gevoegd als bijlage, maar dit is niet noodzakelijk.

Regel je scheiding WIN-WIN en kies voor bemiddeling

Blijf niet met vragen zitten, improviseer niet, maak een afspraak, neem contact: via telefoon 03 535 30 01 

Echtscheiding
Tags: 
Inboedel, Inboedel verdelen, Overlegtips
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen