Als ex-echtgenoot  kan u onder bepaalde voorwaarden een echtscheidingspensioen aanvragen; zie dit artikel .

Maar anders is het voor de ex-echtgenoot  van een ambtenaar. De ex-partner kan geen aanspraak maken op een pensioen als echtgescheidene.  Reden:  het pensioen van ambtenaren is een persoonlijk recht. Wel kan een persoonlijk onderhoudsgeld worden overeengekomen; tenminste als er daarover een compromis mogelijk is.

Geen echtscheidingspensioen, wel een overlevingspensioen voor de ex van een ambtenaar

Nog anders is het voor de ex-echtgenoot als de ambtenaar is overleden, dan kan die ex-echtgenoot wel een overlevingspensioen aanvragen. 
Uiteraard dienen enkele voorwaarden vervuld te zijn. Zo onder meer moet het huwelijk minstens 1 jaar stand gehouden hebben, moet de aanvrager minstens 45 jaar oud zijn, mag men niet hertrouwd zijn voor dat de ambtenaar is overleden. Bijkomend moet de overleden ambtenaar minimum 5 jaar als ambtenaar gewerkt hebben.

Er zijn dus nogal wat voorwaarden te vervullen, maar onmogelijk is het dus niet. Het zijn ook geen schatten die men aan het overlevingspensioen over houdt, maar het kan wel een hele slok op de (pensioen)borrel zijn.

De materie 'pensioenen' is een zeer specifiek hoofdstuk in een echtscheidingsovereenkomst. Immers, afhankelijk van een aantal factoren kan er mee rekening worden gehouden om te beoordelen of er ja dan neen persoonlijk onderhoudsgeld dient betaald. Uiteraard is dit een te korte zin om goed te verstaan in welke gevallen persoonlijk onderhoudsgeld in the picture komt. Over het thema 'persoonlijk onderhoudsgeld voor de ex-partner' kan u artikels vinden via de tag onderhoudsuitkering.

Blijf niet met vragen zitten, improviseer niet, maar neem contact: via telefoon 03 535 30 01 

Goed geregeld uit elkaar? Tevreden apart verder!

 

Echtscheiding
Tags: 
Pensioen, Onderhoudsuitkering
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen