Ja het is mogelijk als ex-partner een echtscheidingspensioen te krijgen. Maar er dienen wel enkele voorwaarden vervuld te zijn:

  • Een echtscheidingspensioen kan (thans) enkel voor echtgescheiden gehuwden (dus niet voor ex- wettelijke samenwoners),
  • Je kan maar aanspraak erop maken vanaf de  pensioenleeftijd van 65 jaar. Immers dan gaat pas het rustpensioen in. Vraag is of dit 65 j blijft of mee stijgt met de beslissingen die werden genomen ivm de verlenging van de pensioenleeftijd.
  • Een echtscheidingspensioen kan alleen vervroegd ingaan als de rechthebbende op hetzelfde moment zelf met pensioen gaat en dus naast het rustpensioen voor echtgescheidenen ook een rustpensioen op basis van zijn/haar eigen beroepsactiviteiten ontvangt.
  • Je mag niet hertrouwd zijn. Maar als het nieuwe huwelijk eindigt door overlijden of echtscheiding dan kan je opnieuw het recht laten gelden.
  • Maar anders is het voor de ex-echtgenoot  van een ambtenaar. De ex-partner kan geen aanspraak maken op een pensioen als echtgescheidene.  Reden:  het pensioen van ambtenaren is een persoonlijk recht. Wel kan een persoonlijk onderhoudsgeld worden overeengekomen; tenminste als er daarover een compromis mogelijk is. Voor meer informatie verwijs ik naar dit artikel.

Hoe wordt het echtscheidingspensioen berekend?

Dit toch wel specifiek pensioen wordt (thans) berekend op basis van de bezoldigingen van de ex-partner tijdens de huwelijksjaren. Van elk jaarloon wordt 62,50% bij de berekening meegeteld. Vervolgens wordt het pensioen berekend als een alleenstaandenpensioen, dus voor 60%.

Wat als we feitelijk gescheiden zijn?

Er is een specifieke berekening van het pensioen voor partners die feitelijk gescheiden zijn of gescheiden van tafel en bed. Immers men houdt bij de berekening rekening met de situatie waarin de partners nog samen woonden. Een partner kan mogelijks aanspraak maken op de helft van het berekende gezinspensioen dat de andere partner geniet van het ogenblik dat deze laatste recht heeft op een rustpensioen.

Wat met de pensioensplit?

Die is er niet, althans NOG niet. De vorige federale regering had zich tot doel gesteld om binnen de regeerperiode beslissingen te nemen om de pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen door te voeren voor gehuwde en wettelijk samenwonende koppels.
Concreet: als de andere partner meer pensioenrechten opbouwde en in sommige gevallen zelfs een extra pensioenkapitaal opbouwt middels een groepsverzekering, dan is er op het einde van de rit een groot verschil in financiële mogelijkheden. Bedoeling was om een split door te voeren en dus de pensioenen te delen. Vraag is op welke praktische wijze dit verschil zal worden weggewerkt? Maar dat er iets in de lucht hangt is zeker; vraag is of de nieuwe regering dit punt opnieuw in het regeerprogramma zal opnemen.

Wat kan NEO Bemiddeling voor jullie betekenen?

Tijdens de bemiddelingsgesprekken voor de regeling van een scheidingsovereenkomst vormt 'het pensioen' ook een onderdeel van akkoord. NEO informeert jullie optimaal zodat jullie samen respectvol kunnen beslissen hoe jullie een 'ongelijk' pensioen al of niet regelen tussen jullie beiden, en dit op de meest fiscaal-vriendelijke manier. We zorgen er uiteraard ook voor dat alles administratief en juridisch correct wordt geformuleerd in de echtscheidingsovereenkomst, om deze vervolgens tesamen met het verzoek tot echtscheiding te laten bekrachtigen (homomolegeren) door de rechtbank.
Meer informatie vinden jullie via de blog, bvb via de tag 'pensioen'.

Voor een afspraak: neem contact via telefoon 03 535 30 01 of via contact 

Respectvol uit elkaar en eens met pensioen nog uitzicht op leven ipv overleven

 

Echtscheiding
Tags: 
Pensioen, Onderhoudsuitkering
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen