Vanaf 1 september 2018 wijzigt de procedure voor echtgenoten die scheiden door onderlinge toestemming. Zij zullen dan niet meer voor de rechtbank moeten verschijnen.

Dus de huidige regeling vervalt; regeling waarbij echtgenoten die nog geen zes maanden feitelijk gescheiden leven nog éénmaal dienden te verschijnen voor de rechtbank.  
Eén en ander komt er op neer dat de procedure EOT - Echtscheiding door Onderlinge Toestemming vanaf deze eerste week van september 2018 volledig schriftelijk verloopt.

Echter de verschijning in persoon kan wegens uitzonderlijke omstandigheden toch nog door de Familierechtbank worden bevolen. Zowel de betrokken partijen als de Procureur des Konings als de Rechtbank kunnen de persoonlijke verschijning vragen of bevelen.

Verwacht mag worden dat de proceduretijd vanaf datum inleiding tot inschrijving van de scheiding in het register van de burgerlijke stand verkort wordt. De praktijk zal moeten uitwijzen met hoeveel dagen of weken dit het geval zal zijn.

Voor een allesomvattende EOT, met oog voor alle details -ook de fiscale-  één adres: NEO Bemiddeeling

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen