Deze vraag is niet direct met ja of neen te beantwoorden. Het is afhankelijk van de regeling die koppels treffen in een bemiddeling.
Maar in principe ben je als mede-kredietnemer mee ertoe gehouden. Anders geformuleerd: je kan als mede-ontlener worden aangesproken door de kredietverstrekker. Je blijft immers hoofdelijk aansprakelijk.
Belangrijk om weten is dat een afspraak tussen beide partners los staat van de verbintenis die beiden door het onderschrijven van een hypothecaire lening hebben t.o.v. een derde.

Concreet: een koppel heeft een woonst waarop een hypothecaire schuld rust, die beiden hebben aangegaan. Zolang één van de beide partners officieel geen décharge (ontlasting) werd verleend door de kredietverstrekker, zolang kunnen ze beiden door de kredietverstrekker worden aangesproken tot betaling. Praktisch:

Ingeval van verkoop woonst bij scheiding:

tot het ogenblik van terugbetaling van het nog uitstaand saldo aan kapitaal aan de bank.

Ingeval van toebedeling (overname van de woonst door de nadere partner) bij scheiding:

tot het ogenblik dat de bank officieel de andere partner (niet-overnemer) ontlast van de verplichting, m.a.w. tot wanneer de tweede partner officieel geen kredietnemer meer is van de lening die initieel op beider naam was aangegaan.

Ingeval van in onverdeeldheid houden bij scheiding:

zolang de onverdeeldheid duurt.

Maar ik woon niet meer op het adres van de woonst met hypotheek:

dit doet er dus niet toe, want een ander adres ontslaat je niet van de verplichting om de betalingsverplichtingen na te komen.

Het is dus belangrijk om in de scheidingsovereenkomst duidelijk te stipuleren wie vanaf wanneer de hypothecaire aflossingen op zich neemt. Als de afspraak in deze overeenkomst niet wordt nageleefd, dan heeft de andere partner wel een vordering/verhaal t.o.v. de andere partner.

Duidelijke afspraken in de scheidingsovereenkomst voorkomen narigheid achteraf

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
Ons huis, Scheiden?, Regeling, EOT, Huwelijksvermogensrecht
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen