"Is het mogelijk om alimentatie rechtstreeks aan het kind te betalen en niet aan de andere ouder of niet op de kindrekening?" Meermaals krijgen we bij NEO deze vraag.

Ja dat kan maar wees voorzichtig. Immers het niet naleven van hetgeen werd overeengekomen, kan nare ongewenste gevolgen hebben. De partner die verstoken blijft van de betaling van alimentatie kan de betaling opnieuw vorderen. Wat? Een tweede maal betalen? Jawel!

Risico: alimentatie tweemaal betalen!

Dus een ouder kan verplicht worden een tweede maal te betalen om reden dat de door de rechtbank bekrachtigde scheidingsovereenkomst of ouderschapsovereenkomst niet gerespecteerd werd. De in de overeenkomst bepaalde begunstigde kan opnieuw de betaling van het onderhoudsgeld vorderen.

M.a.w. als de betaler van het onderhoudsgeld voor het kind, zomaar uit eigen beweging beslist om niet meer aan de andere ouder te betalen, kan dit leiden tot een veroordeling door de rechter om de bedragen opnieuw te betalen maar dan aan de ouder. De rechtbank baseert zich hierbij op art. 1239 van het BW.

Niet bevrijdend

“Ja maar ik heb toch al al betaald en die andere ouder vond dit goed, werd me gezegd”, dan nog. Want als er geen formeel schriftelijk akkoord kan worden getoond waarin bepaald werd dat de betalingen rechtstreeks aan het meerderjarig kind mochten worden gedaan, dan zijn de gedane betaling dus niet bevrijdend.

Daarom dat het best is om de bepalingen in de scheidingsovereenkomst strikt na te leven.

De betaler zou alsnog een hernieuwde (en dus dubbele) betaling kunnen vermijden, als kan worden aangetoond dat de ouder die het onderhoudsgeld zou moeten ontvangen hebben, er voordeel bij heeft gehad dat rechtstreeks aan het kind werd betaald. Maar dit bewijzen is niet evident.

Zorg voor een duidelijk akkoord

Dus nogmaals: hou je aan de afspraken in de scheidingsovereenkomst of ouderschapsovereenkomst. Voorzie eventueel (als jullie dit wensen) in de overeenkomst dat beide ouders ermee akkoord gaan dat van het ogenblik dat het kind meerderjarig is, het onderhoudsgeld rechtstreeks aan het kind zal worden betaald. Maar dit voorzien is niet evident als op het ogenblik van opstelling van de scheidingsregeling het kind veel jonger is dan 18 j.

Neem de juiste beslissing

Jullie kunnen terecht bij Cindy of Eric van Neo bemiddeling: maak een afspraak en er komt duidelijkheid en helderheid, zodat de juiste beslissingen worden genomen.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Goed geïnformeerd de best mogelijke beslissingen nemen: daar gaat het om

Papier is verduldig: leef gemaakte afspraken na

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Onderhoudsgeld, Regeling, Alimentatie
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen