In het kader van een regeling van de kosten en het onderhoud van de kinderen kunnen ouders opteren voor een kindrekening. Maar wat is een kindrekening en hoe wordt dit gebruikt? Een kindrekening is een bankrekening geopend op naam van beide ouders exclusief bedoeld om alle kosten ifv de kinderen te betalen, uitgezonderd de verblijfskosten (bvb. wonen, energie en voeding). Beide ouders hebben volmacht op deze rekening en beheren samen de kindrekening.

Via e-banking hebben beide ouders zicht over deze rekening. Indien de kindrekening een tekort vertoont, wordt in principe door vader en moeder overeenkomstig een vooraf bepaald % bijgestort. Overschotten op de kindrekening worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Indien de rekening afgesloten wordt, zullen de tekorten / tegoeden verdeeld worden volgens het overeengekomen percentage. Ouders doen de uitgaven via de kindrekening bij voorkeur doen via een bankkaart. Cash uitgaven worden achteraf via overschrijving van de kindrekening op de persoonlijke rekening terugbetaald; de omschrijving op de overschrijving geeft uiteraard de aard van de uitgave weer.

Elke ouder motiveert de gedane uitgaven via de kindrekening als de andere ouder hierom vraagt. De partners beslissen wie het kindergeld toekomt, of dat het kindergeld mogelijks direct op de kindrekening wordt gestort door het kinderbijslagfonds. Eventuele sociale toelagen en diverse tussenkomsten worden door de ontvanger ervan op de kindrekening gestort. Fiscaal wordt aanvaard dat onderhoudsgelden rechtstreeks worden gestort op de kindrekening en niet hoeven te passeren via de bankrekening van één van beide ouders.

Uiteraard komt er bij het exact gebruik van de kindrekening veel meer kijken dan hiervoor vermeld. Er dient bvb. afgesproken welke kosten door het maandelijks onderhoudsgeld worden gedekt, en dus ook welke kosten door de partners niet beschouwd worden als gewone onderhoudskosten. Al mijn klanten met kinderen ontvangen een uitvoerige mondelinge toelichting, en worden een tekst ter beschikking gesteld met een (was)lijst van mogelijke kosten voor dekinderen. Dit laat onder meer toe om de opdeling tussen gewone (verblijfsgebonden en niet-verblijfsgebonden) en buitengewone kosten te maken. Voor koppels die dit wensen wordt een berekening gemaakt, op basis van de berekeningsmethode ontwikkeld door de Gezinsbond (Bond van Grote en Jonge Gezinnen).

Algemeen
Tags: 
Kindrekening, Onderhoudsgeld, Kinderen
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen