Bij scheiding een regeling omtrent de kinderen uitwerken is belangrijk. Laat het als ouders niet een “knoop”punt worden, maar ontmoet elkaar op een “kruis”punt. Een evenwichtsoefening met het welzijn van de kinderen voor ogen, uitgewerkt in een degelijke ouderschapsovereenkomst waarvan een “ouderschapsplan” slechts één van de vier onderdelen is.

NEO bemiddeling helpt koppels in scheiding dergelijk ouderschapsplan te maken. Met oog voor zorg- en opvoedingstaken, uitwisseling van informatie, een goede communicatie nà de scheiding. Ook met de nodige afspraken en engagementen van vader en moeder, rekening houdend met het belang van de kinderen en het volwaardig invullen van de ouderschapsrollen.

Een ouderschapsplan maakt als vierde onderdeel volwaardig deel uit van een ouderschapsovereenkomst. De drie overige onderdelen van een ouderschapsovereenkomst omvatten:

  1. de ‘gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag’ (een A4 met opsomming en voorbeelden),
  2. een volledig uitgewerkte ‘verblijfsregeling’ voor de kinderen; zie http://www.neobemiddeling.be/tags/verblijfsregeling  
  3. alle nodige afspraken ivm de ‘kostenregeling’ (bestemming kindergeld, berekend bedrag alimentatie, fiscale afspraken, kindrekening of niet, enz); zie http://www.neobemiddeling.be/tags/onderhoudsgeld .

Welzijn van de kinderen en goede verstandhouding tussen ouders

Ouders die scheiden hebben oog voor het welzijn van hun kinderen en voor het behoud van een goede verstandhouding tussen vader en moeder. Althans ouders die kiezen voor een bemiddelde ouderschapsovereenkomst; ofwel als onderdeel van een EOT – Echtscheiding Onderlinge Toestemming-  ofwel van een overeenkomst tussen partners die de feitelijke of wettelijke samenwoning beëindigen.

Ouders die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, of waarvan één denkt méér te halen via advocaten en  de rechtbank, kiezen (?) of verzeilen in een vechtscheiding, waar niemand beter van wordt.  Voor gehuwden is dat dan een EOO – Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting-  of voor samenwonende ouders een strijd voor de rechtbank.
Ongeacht de conclusies en de pleidooien van de advocaten, zal uiteindelijk de rechter in een vonnis bepalen hoe de verblijfsregeling en de kostenregeling er uit ziet. Van een verplicht ouderschapsplan is vooralsnog geen sprake.
Kamerlid Sonja Becq (CD&V) heeft wel een wetsontwerp ingediend, maar daaraan dient nog danig gesleuteld. Hierover kan je meer lezen in een eerder blogartikel: http://www.neobemiddeling.be/blog/ouderschapsplan-verplicht-bij-scheiding

Een ouderschapsplan is een moreel engagement tussen vader en moeder

Het ouderschapsplan is thans nog een vrijwillige overeengekomen leidraad voor de ouders in hun opvoedingsproject. Als vader en moeder met de kinderen nog onder één dak wonen dan zien ze veel, dan horen ze veel en ze weten veel. Bovendien praten ouders onder elkaar en ook met de kinderen.

Echter, als vader en moeder elk op aparte adressen wonen dan is het van groot belang:

  • dat ze elkaar optimaal op de hoogte houden,
  • dat ze dus informatie uitwisselen,
  • maar ook dat ze blijvend zorgzaam met elkaar omgaan in het belang van hun kinderen,
  • dat ze concrete afspraken maken,
  • dat ze blijvend met elkaar communiceren en dat is best meer dan informatie uitwisselen,
  • dat ze bereid zijn om de initiële afspraken te evalueren en indien nodig bij te sturen in een aangepast plan. Niets blijft immers voor altijd hetzelfde.

Het gaat dus duidelijk over een volwaardig engagement van de ouders om ‘samen’ te praten en te dialogeren over al die zaken die hun kinderen aanbelangen, ook om hun kinderen te betrekken in beslissingen. Kinderen betrekken  is iets anders dan kinderen beslissingsRECHT geven. Luisteren naar kinderen, hen betrekken in wat hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangt, getuigt van zin voor participatie, van hen au serieux nemen.  Uiteraard is de leeftijd medebepalend, dat spreekt vanzelf.

Open communicatie want "we zitten er met ons vel tussen"

Het gaat dus om een open communicatie tussen ex-partners die blijvend ouder zijn! Zo bespreken vaders en moeders een reeks van praktische afspraken in een ouderschapsplan. In intentieverklaringen en engagementen naar elkaar besluiten ze samen om dit hard te maken op papier. Het is maar papier, ja maar het zijn morele engagementen in het belang van het kind en ze handelen over zeer verscheiden onderwerpen waar zowel vader, als moeder en de kinderen ‘met hun vel tussen zitten’.

Een ervaren bemiddelaar brengt zo’n ouderschapsplan onder de aandacht en begeleidt scheidende ouders in hun vaak moeilijke zoektocht naar een evenwicht in hun zorg voor hun grootste rijkdom: hun gezamenlijke kinderen!

Maak werk van een bemiddelde overeenkomst

Neem contact op en vraag naar een afspraak zodat bespreekbaar wordt wat van belang is voor zowel de ouders als de kinderen. En dit zowel bij de initiële eerste opmaak van een ouderschapsovereenkomst of bij wijziging van de verblijfsregeling,  onderhoudsgeldregeling of het ouderschapsplan.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

NEO Bemiddeling ontzorgt jullie - op weg naar een nieuwe toekomst

NEO bemiddeling "bemiddelt... tot in de puntjes"

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Ouderschap, Ouderschapsplan, Co-ouderschap, Kinderen, echtscheiding, scheiden, scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen