In de vorige federale regering was men in een Kamercommissie aan de slag om de pensioensplit te realiseren. Het thema is echter een vroege dood gestorven… Wat in een vorige regering niet werd gerealiseerd dient in een nieuwe regering vaak van nul terug herbegonnen. Maar belangrijk om weten: op blz 27 onder punt 2.7 van het Federaal Regeerakkoord 2014 staan enkele zaken die een grote wijziging in de ‘verdeling’ van de pensioenen teweeg zullen brengen voor koppels die gaan scheiden. Er is nog niets beslist maar de regering stelt zich tot doel om  binnen de regeerperiode beslissingen te nemen om de pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen door te voeren voor gehuwde en wettelijk samenwonende koppels.

Pensioensplit: wat betekent dat? Welke gevolgen voor het pensioen van echtgescheiden partners?

Toch even kort meegeven wat zo’n pensioensplit inhoudt, niet om partners die ‘voorzien’ om te scheiden te alarmeren en een scheiding te vervroegen maar ‘een verwittigd man of vrouw, is er twee waard’…

Vaak zet of zette één van de twee partners professioneel een stap achteruit om zorg te dragen voor de kinderen en/of het dagdagelijks huishouden. Door het opnemen van die zorgtaken, gaat één van de twee partners (of beiden) minder werken of zelfs niet meer werken. En dan praten we niet eens over het feit dat diezelfde partner bvb zijn/haar carrière opzij zette. Gevolg is dat er minder pensioenrechten worden opgebouwd.      
               
Als de andere partner wel meer pensioenrechten opbouwde en in sommige gevallen zelfs een extra pensioenkapitaal opbouwt middels een groepsverzekering, dan is er op het einde van de rit wel een groot verschil in financiële mogelijkheden. Vraag is dan ook of en op welke praktische wijze dit verschil ja dan neen zal/moet worden weggewerkt?   
De aandacht wordt dus gelegd op de alimentatieplicht, en de wijze hoe dit dient te worden berekend. De idee is om de economisch zwakste partner bij te staan. Maar wat betekent dit  specifiek voor wat pensioenen betreft?   

Veel vragen bij de praktische uitwerking van de scheidingsovereenkomst

Stel dat de pensioenrechten van beide partners zouden worden opgeteld en uiteindelijk verdeeld over beide partners volgens thans nog niet omschreven criteria (bvb voor de periode van het huwelijk): wat zou dit dan praktisch in euro’s betekenen voor de partners?
Wordt de opgebouwde reserve van de groepsverzekering aanzien als een aanvullend pensioen of niet; zo ja dan zou dit de logica van de pensioenen (moeten?) volgen.
Wat dan met het huwelijksvermogensstelsel scheiding van goederen: wordt dat opzij gezet als het over pensioenrechten gaat?    
Voor wettelijk samenwonende koppels bestaat er thans geen gezinspensioen. Maar met de komst van de pensioensplit zouden de pensioenen van de partners toch samen worden gezien?
En gaat het echtscheidingspensioen dan op de schop?

Dus stof voor studie, analyse én discussie. Als bemiddelaar kijk ik reikhalzend uit met wat de regering tevoorschijn gaat komen. Pas dan kan de impact van de beslissing worden getoetst. Ik volg het thema op de voet en bericht hierover via deze weg.
Lees ook andere artikels over pensioen bij scheiding en via het meest recente artikel hierover: “Pensioen! Denk er aan als je gaat scheiden”.

Duidelijke verstaanbare informatie op maat,
in combinatie met een goede en degelijke begeleiding door een ervaren bemiddelaar:
een waarborg voor een duurzame scheidingsovereenkomst.

MAAK EEN AFSPRAAK: neem contact ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier of via 'laat een bericht achter'. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Welke oplossingen voor mijn pensioen bij echtscheiding?

Wat is mogelijk, wat is eerlijk en billijk?

 

Echtscheiding
Tags: 
Pensioen, scheiding, echtscheiding, Groepsverzekering, Alimentatie, Onderhoudsuitkering
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen