Het antwoord is verschillend, al naargelang of u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, of enkel feitelijk samen woont. Ook speelt mee of u enige huurder bent of niet. In een bemiddeling bespreken partners dit samen, maar soms komt het op scherp te staan en dan is het goed dat je het navolgende weet.

U bent gehuwd of woont wettelijk samen

Als een partner de woning verlaat dan mag u de sloten van de woning niet veranderen. Ook niet als je de enige eigenaar zou zijn. Immers de gemeenschappelijke woning geniet bescherming.
Zolang er geen juridische beslissing is over de aparte adressen (domicilie) van de partners, of zolang de partners onderling geen duidelijke afspraken hierover op papier hebben, kan de partner die buitengesloten wordt (want zo is het dan toch) zelfs de sloten doen openbreken.

U bent niet gehuwd of woont niet (meer) wettelijk samen

In dit geval is de eigendomsakte van de woning of het huurcontract bepalend. Stel u bent geen eigenaar van de woning en ook geen mede-huurder… dan geniet u geen bescherming. Dit is dus het geval als u feitelijk samenwoont: u hebt samen hetzelfde adres maar hebt geen verklaring afgelegd bij de gemeentelijke ambtenaar. Zelfs als u samen met uw partner kinderen zou hebben, dan nog heb je geen verhaal.
Stel je bent enige huurder en je wil de partner die het huis is uitgegaan, de toegang ontzeggen. Dan is het best dat u de eigenaar-verhuurder op de hoogte brengt, alvorens de sloten te veranderen.

Respect voor elkaars privacy

Koppels die in bemiddeling gaan, hebben bovenstaande problemen niet. En als ze er zijn wordt er in overleg bepaald hoe de toegang wordt geregeld, met respect voor de privacy van elkaars woning.

Gemeenschappelijk akkoord

Belangrijk is wel dat het aangewezen is dat de partners samen akkoord zijn dat één van de partners de woning verlaat. Best is dat dit in een schriftelijke verklaring wordt opgenomen.

Meer nuttige en praktische informatie

Info over scheiden en specifieke thema’s die er rechtstreeks verband mee houden, kan je vinden op de website via de button blog en vervolgens klik je op de gekozen Tag (gebundelde informatie per zoekwoord).

Maak een afspraak dan blijf je niet met vragen zitten

Maak een afspraak en ontvang samen heldere duidelijke informatie. Dit laat jullie toe om met kennis van zaken te beslissen hoe jullie het in een bemiddelde overeenkomst willen geregeld zien.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

Goed geïnformeerd, samen de best mogelijke beslissingen nemen

Op weg naar een nieuwe toekomst met een duurzaam akkoord

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?, Do's and Don'ts, Ons huis
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen