Bij wie haal je alle informatie om goed geïnformeerd te zijn over wat er bij een scheiding komt zien, wat moet, wat kan, mogelijkheden en varianten? Veel koppels denken nog steeds dat een scheidingsregeling buiten de rechtbank, enkel kan via een notaris of een advocaat. Fout gedacht. ​Niet zelden hoor ik koppels die bij mij op consultatie komen zeggen dat ze wandelen zijn gestuurd met een A4-tje met een opsomming van zaken die ze moeten zien te regelen. En “dan komen jullie maar terug en stellen wij wel een notariële akte op”.
Waar kan je al je vragen stellen én wat veel belangrijker is: waar kan ik alle nodige antwoorden bekomen?
Ken je andere websites dan www.ericdecorte.be waar je meer dan 330 artikels vindt over allerlei thema’s die te maken  hebben met scheiden? Een website waar je met een eenvoudige zoekfunctie of via zoektermen (tags) datgene vindt waarnaar je op zoek bent. Kijk op www.ericdecorte.be en je bent goed en volledig geïnformeerd. Niet alleen wat er dient geregeld maar ook over wat bemiddeling is en wat de kracht van bemiddelen is.

Alleen op afspraak bij de bemiddelaar komen: kan dat?

Ja dat kan. Het komt immers regelmatig voor dat één partner contact met me opneemt voor een gesprek, want “zo kan het niet verder in mijn relatie, wat moet ik doen, wat kan ik nog doen. En als het tot een scheiding komt, wat dient er dan allemaal geregeld?”
Steevast is mijn antwoord dat het beter is om als koppel samen naar de bemiddelaar te komen. Immers, het koppel krijgt dan gelijktijdig alle informatie over wat er bij een scheiding komt zien: wat moet, wat kan, wat de mogelijkheden en varianten zijn en het koppel kan alle vragen stellen
Als die persoon toch aandringt om alleen te komen, dan kan dat, maar ik vraag steeds dat dit vooraf aan de andere partner wordt gezegd. Als men dat niet wil, dat er nadien minimaal gezegd wordt dat hij/zij bij me op consultatie is geweest en dat het goed zou zijn dat de andere partner ook alleen tot bij mij komt, om dan erna samen te komen. Het is immers belangrijk dat beide partners 100% vertrouwen hebben in de persoon die hen zal begeleiden bij hun scheiding, en dat wantrouwen en achterdocht wordt voorkomen.

Zich voorbereiden op een scheiding: zoveel vragen!

Dikwijls wil één partner toch tot bij mij komen om zich eerst goed te informeren. Maar het is dus best om samen een antwoord te krijgen op bvb navolgende vragen:

 • Kijken of ‘scheiden’ wel een financieel haalbare kaart is. En of mogelijks relatieherstel nog kans maakt of niet.
 • Wat de mogelijkheden zijn om met de kinderen in de gezinswoning te kunnen blijven wonen?
 • Wat het betekent de woning in onverdeeldheid houden en wat er dan allemaal bijkomend dient afgesproken?
 • Of een partner de hypothecaire lening kan overnemen of niet, welke formule de banken toepassen en wat décharge betekent.
 • Of décharge al of niet een opschortende voorwaarde is bij overname van de woning door één partner?
 • Wat het belang is van de schatting van de gezinswoning.
 • Wat het bedrag van de schatting zegt: is het de marktprijs, de vraagprijs, de effectieve waarde, de venale waarde? Wat betekenen die termen en welke waarde hebben jullie als koppel nodig?
 • Wat dient afgesproken als de woning tijdelijk samen gemeenschappelijke eigendom blijft om later alsnog te worden verkocht of één partner de andere ‘uitkoopt’?
 • Hoe wordt het bedrag aan opleg berekend dat de ene partner aan de andere partner betaalt bij overname van diens/haar deel van het eigendom?
 • Moeten we alsnog naar een notaris en wat doet de bemiddelaar dan?
 • Wat zijn de verschillen tussen een notariële akte en een onderhandse scheidingsregeling?
 • Hoe de alimentatie voor de kinderen wordt bepaald en vooral hoe wordt dit berekend? Welke verschillende modellen bestaan er en welk model is het duidelijkst en meest aangewezen?
 • Hoe wordt de verschillende financiële draagkracht van vader en moeder bepaald?
 • Wat is het verschil tussen verblijfsgebonden, niet-verblijfsgebonden en buitengewone kosten? Krijgen we daarvan een lijst?
 • Wat is de meerwaarde van een kindrekening?
 • Welke bestemming het kindergeld krijgt, en wanneer er sprake is van verhoogd kindergeld?
 • Waar de kinderen hun wettelijk adres (domicilie) kunnen hebben?
 • Wie de kinderen ten laste heeft en wat dit in euro betekent nà de scheiding.
 • Wat is een ouderschapsplan?
 • Hoe de beleggingsportefeuille wordt verdeeld of bij overname hoe en wanneer de waardering ervan gebeurt.
 • Hoe de waarde bepalen van de verdeelde inboedel?
 • Of de ene partner recht heeft op een deel van de groepsverzekering van de andere partner, hoe dit wordt berekend, wanneer dat dat deel dan betaald wordt, en hoe het netto-bedrag wordt bepaald?
 • Wat er gebeurt met schulden andere dan hypothecaire schulden.
 • Of er sprake is van persoonlijk onderhoudsgeld voor de andere partner, of niet. En hoe het bedrag aan onderhoudsgeld wordt berekend?
 • Welke afspraken worden gemaakt als scheidende partners beslissen om samen zakelijke partners te blijven?
 • Hoe zich als partner uit de vennootschap terug trekken en welke vergoeding daar eventueel tegenover staat?
 • En hoe zit het met het erfrecht?

Dit zijn slechts enkele vragen die zich stellen bij een scheiding. Er zijn dus nog zoveel andere vragen en waar kan je beter die informatie halen dan op één plaats: bij een ervaren bemiddelaar.
Maak een afspraak en de mist in en om je hoofd klaart op!

Scheiden? Wees goed geïnformeerd maar denk ook aan een degelijke begeleiding

Zo’n groot contrast in kwaliteit van informatie vragen en krijgen; afhankelijk van tot wie men zich wendt.
Want het is belangrijk dat je goed wordt geïnformeerd én begeleid om die belangrijke beslissing die een scheiding is, goed af te ronden met een degelijke scheidingsovereenkomst. Degelijk onderbouwd, juridisch in orde, fiscaal geoptimaliseerd, voldoende gedetailleerd als het gaat over bvb de verblijfsregeling en de onderhoudsbijdragen voor de kinderen en/of partner.
Bij Eric ontvang je gedurende een eerste gesprek van 1,5 tot 2 u alle nodige informatie, inclusief zelfs alle info ivm de bestemmingsmogelijkheden van de gezinswoning; berekeningen inclusief.
Er is dus een groot verschil in de kwaliteit van informatie die je wordt verstrekt, de mogelijkheden die worden aangereikt, de tips die je ontvangt, de toelichtingen en de  impact van voorgenomen beslissingen.
Eigen lof stinkt; daarom dat er op de website meer dan 130 getuigenissen  van koppels staan. Klanten-koppels zijn de beste ambassadeurs van mijn bemiddelingspraktijk.  
Immers een ervaren bemiddelaar legt uit wat er moet en wat er kan geregeld worden bij het uit elkaar gaan. Hij helpt je op weg, geeft aan wat de mogelijkheden zijn om in onderling overleg en met respect voor elkaar tot overeenstemming te komen. 

Meer info via de website, zie onder meer navolgende links: notaris of niet?, ons huis, overname woning,kinderen, alimentatie, persoonlijk onderhoudsgeld, kindergeld,

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be
 

Samen tot overeenstemming komen

Weten wat je te wachten staat

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, echtscheiding, Alimentatie, Kinderen, Ons huis
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen