Een EOT-regelingsovereenkomst of een ouderschapsovereenkomst is een belangrijk document. Het regelt een reeks belangrijke zaken, niet voor even maar in principe voor een hele tijd. Het is dan ook niet onlogisch dat betrokken partijen ‘zeker’ willen zijn dat alles in orde is vóór de handtekeningen worden geplaatst. Een second opinion kan soelaas brengen.

 Regelmatig komt het voor dat een scheidende partner mij een ontwerp van notariële akte of onderhandse EOT-regelingsovereenkomst of ontwerp van ouderschapsovereenkomst voorlegt, ter nazicht. Noem het maar een second opinion, zodat men “gerust” kan zijn en “zeker”.

Het is dan ook belangrijk te weten wat men juist van die second opinion verwacht.
Willen ze zekerheid dat alles juridisch in orde is, dat er niets over het hoofd werd gezien, dat de gevolgen duidelijk zijn, er geen onduidelijkheid of onvolledigheden zijn, het bedrag van het onderhoudsgeld correct is, de gemaakte afspraken eenduidig zijn.
Vaak gaat het ook over fiscale aspecten, immers met regelingen inzake onderhoudsbijdragen voor de kinderen en onderhoudsuitkeringen voor de partner zijn fiscale aspecten verbonden. Een andere kijk of insteek kan flink wat geld besparen, in het voordeel van beide partners en dit zonder fiscale spitsvondigheden. Een fiscale optimalisatie is dus geen overbodige luxe voor regelingen die vaak jaren mee gaan.
Maar evenzo merk ik geregeld op dat in ouderschapsovereenkomsten geen ouderschapsplan is vervat, dat formuleringen vaag zijn of voor interpretatie vatbaar.
Kortom dat de kans aanwezig is dat de duurzaamheid van de overeenkomst niet sterk is waardoor koppels na verloop van tijd opnieuw aan tafel moeten gaan zitten om een en ander uit te klaren. Dit kan worden voorkomen door een second opinion te vragen.

Ik bekijk dan de overeenkomst kritisch, geef mijn bemerkingen en suggesties. Maar voorafgaand is het natuurlijk belangrijk te weten hoe de afspraken tot stand zijn  gekomen. De voorgelegde overeenkomst wordt door mij dus niet gelezen met een eenzijdige bril, zoals een advocaat dat zou doen voor een klant. Ogenschijnlijk rare regelingen of afspraken zijn het gevolg van overleg, en het is niet de bedoeling om de afspraken in vraag te stellen. Wel is het zaak om de formuleringen te toetsen zodat betrokkenen van een derde persoon nuttige bemerkingen krijgen om de overeenkomst (nog) beter te maken.

Maak een afspraak voor een second opinion.

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?, Regeling, Fiscaliteit, Verblijfsregeling, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen