Stiefouder of Plusouder: is het aangewezen dat voor deze ouders een juridisch kader wordt geschapen?

Geen evident antwoord, maar toch stellen we vast dat er stemmen op gaan om dergelijk juridisch kader te creëren.

“Toch zijn daar bezwaren tegen in te brengen”, zegt sociologe Pasteels. “Het is vaak onduidelijk wanneer een “stiefouder-stiefkindrelatie” begint in de tijd en vanaf wanneer stiefouderschap dan een juridische connotatie zou moeten krijgen."

Vraag is ook wat er moet gebeuren als de relatie tussen ouder en stiefouder eindigt: hef je dat statuut dan op of net niet?

Wie moet toestemming geven voor het toekennen van rechten en plichten aan een stiefouder? De stiefouder en de ouder uiteraard, maar wat met het kind zelf of met de andere ouder van het kind? Mogen zij ook hun zegje doen?”

En een laatste, niet onbelangrijk punt: “Het risico is reëel dat de biologische moeder eronder lijdt”, zegt Pasteels. “We weten uit onderzoek dat na een scheiding, een nieuwe relatie van haar ex een moeder meer onzeker maakt. Als je die stiefmoeder dan een juridisch statuut geeft, kan je de slagkracht van de moeder nog meer ondermijnen.”

Meer kan je verder nalezen in een artikel uit Standaard-Magazine van 9 maart 2019; de link naar het artikel vindt je hier.

Stiefcoach Cindy

Cindy van NEO Bemiddeling, is benevens erkend bemiddelaar ook gecertifieerd stiefcoach. Zij begeleidt biologische en plusouders in nieuw samengestelde gezinnen.

Neem contact op. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, scheiden, scheiding, echtscheiding, Ouderschap
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen