“Jij houdt uw geld en ik het mijne. Geen sprake van dat we alles samen tellen en dan gelijkmatig verdelen. Ik had meer inkomsten dan jij, dus ik heb dan ook meer spaargeld. Amen en uit.”

Als partners het erover eens zijn, dan is dat prima. Maar bepalend is de status van de partners: zijn ze feitelijk samenwonend of hebben ze als wettelijke samenwoners een samenlevingscontract, of zijn ze gehuwd en is er ja of neen een huwelijkscontract. En welk huwelijkscontract hebben ze en wat staat er in het contract?
Worden de bepalingen uit het contract integraal of gedeeltelijk nageleefd?  Want ook dat is één van de voordelen van een bemiddeling; er is ruimte om de zaken te regelen zoals het scheidend koppel dat zelf wil, dus al of niet met het naleven van de contracten.

Als bemiddelaar is het zaak om als onafhankelijke en onpartijdige derde mee te zorgen voor een evenwichtig akkoord, ervoor te zorgen dat elke partner goed begrijpt wat de gevolgen zijn van de beslissingen die men neemt. Maar ook zeker zijn dat men ten volle akkoord gaat, en of één en ander wettelijk is.
Als ervaren bemiddelaar sta ik borg voor een schriftelijke juridisch sluitende scheidingsovereenkomst; zodat partijen ‘zeker’ en ‘gerust’ kunnen zijn.

Nog iets over de uitspraak “amen en uit”: dit is wat kort door de bocht. Immers als dit zou betekenen dat voor de partner die deze zin uitspreekt, één en ander niet meer bespreekbaar is, en dus enkel te nemen of te laten; dan houdt de bemiddeling zo goed als zeker op. Immers als wensen en verzuchtingen ‘eisen’ worden, dan valt er weinig, zo niet niets meer te bespreken. Dan wordt de andere partner voor blok gezet en heeft dit niets meer te zien met overleggen en samen tot een vergelijk komen.

Op een respectvolle manier uit elkaar

Samen tot overeenstemming komen

Blijf niet met vragen zitten, improviseer niet, maak een afspraak, neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?, EOT, Huwelijksvermogensrecht, Regeling, bemiddelen bij conflicten
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen