Vanaf welke leeftijd en in welke gevallen moeten kinderen altijd een belastingaangifte indienen? En op welke wijze moet dit gebeuren?
Deze en andere nuttige informatie i.v.m. personenbelasting deel ik de ouders mee tijdens de bemiddelingsgesprekken.  Het is immers belangrijk voor ouders dat ze optimaal geïnformeerd zijn. Ook omdat ze in de financiële afspraken die ze maken omtrent de hoogte van het onderhoudsgeld voor de kinderen, zouden weten vanaf welk bedrag (onderhoudsgeld en loon uit een studentenjob) de kinderen niet meer ten laste zijn. Het gaat dus over 'voor-denken'... 'na-denken' nadien is dus te laat.

Er zijn ouders die denken dat het onderhoudsgeld dat ze van de andere ouder ontvangen voor de kinderen, in hun eigen personenbelastingsaangifte moeten opnemen. Dit is dus niet het geval.
Onderhoudsgeld voor kinderen, de alimentatie dus, vormt een inkomen voor het kind; dus niet voor de ouder die de gelden ontvangt.

Wanneer verplicht een aangifte indienen?

Kinderen vanaf 16 jaar moeten een aangifte indienen als er onderhoudsbedragen voor hen worden betaald. Ook als het bedrag onder de belastingvrije som van 7.420€ blijft.

Kinderen onder 16 jaar zijn alleen verplicht een aangifte in te dienen als het bedrag aan alimentatie meer bedraagt dan de belastingvrije som van 7.420 euro.  Let wel, het gaat over netto-bestaansmiddelen, zijnde het brutobedrag verminderd met 20 procent forfaitaire lasten.

Zelf een aangifteformulier vragen en dus niet via Tax-on-web

Kinderen dienen in voorkomend geval zelf om een aangifte te vragen. Het aangifteformulier wordt hen dus niet toegezonden door de belastingadministratie, tenzij ze een loon hebben ontvangen als jobstudent.
Elke Belg wordt verondersteld de wet te kennen; maar dit is natuurlijk niet het geval. Reden dat een ervaren bemiddelaar nuttig is om jullie boetes van de fiscus te besparen en om jullie wegwijs te maken in het berekenen van onderhoudsgeld, de aspecten inzake het fiscaal voordeel en de aangifteplicht.

Nuttig om weten: studenten die in het jaar 2015 een inkomen hadden uit een studentenjob, zullen automatisch een voorstel van vereenvoudigde aangifte toegestuurd krijgen. Maar enkel op voorwaarde dat hun inkomsten zich onder de belastingvrije som van 7.420€ situeert. Zodra een jongere 18 jaar wordt, krijgt deze altijd een aangifteformulier toegestuurd.

Ook nog nuttig om weten: de eerste aangifte moet altijd een papieren aangifteformulier zijn. Pas het aanslagjaar erna kan de aangifte via Tax-on-web gebeuren. Eens een papieren aangifte ingediend, zal men de daaropvolgende jaren automatisch een aangifteformulier ontvangen. Tenzij je hebt aangeduid dat je geen papieren aangifteformulier meer wil ontvangen en via Tax-on-web wil werken.

Goed geïnformeerd, de juiste beslissingen nemen

Denk vooruit en wees attent bij het opstellen van de scheidingsovereenkomst

MAAK EEN AFSPRAAK: neem contact ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier of via 'laat een bericht achter'. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

  1.  
Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Fiscaliteit, Onderhoudsgeld, Alimentatie
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen