Hoeveel is een huis waard? Welke prijs erop plakken? Wie kan de waarde van een huis bepalen? En over welke waarde hebben we het dan: vraagprijs, effectieve waarde, minimum prijs, een ‘eerlijke’ prijs? Vragen die om een duidelijk antwoord vragen.

Ik verwijs naar het artikel ‘3 manieren om het huis een bestemming te geven bij (echt)scheiding’ is de prijs afhankelijk van wat men met het huis voor heeft: verkopen of toebedelen. Als een huis wordt verkocht wensen beide partners de hoogste prijs te behalen, als een huis wordt overgenomen door één partner wordt er onderhandeld over de prijs. Maar in beide gevallen dient een prijs bepaald.

Bij verkoop dient een prijs afgesproken om het in de markt te zetten wetende dat de uiteindelijke verkoopprijs quasi zeker lager zal zijn dan de vraagprijs. De prijs kan bepaald worden door een notaris, door immobiliën/vastgoedmakelaars bij voorkeur erkend door het BIV -Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars of een (beëdigd) landmeter-expert (zie de lijst via http://www.kavex.be/Kavex_experten/toon_categorie.asp?id=132). Uiteraard kunnen partners zelf ook een prijs bepalen. Maar: vragen staat vrij, krijgen is de kunst. De kans dat de beoogde verkoopprijs gehaald wordt is niet zeker.

Bij toebedeling aan één van de partners ontstaat een bijzondere situatie. Eén van de twee partners wenst de woning over te nemen en dient finaal de andere partner zijn/haar deel te vergoeden. De partner die overneemt is natuurlijk geïnteresseerd om de prijs zo laag mogelijk te houden, de partner die dient ‘uitbetaald’ wenst uiteraard een zo hoog mogelijke prijs. Vandaar dat er vaak van gedachten wordt gewisseld over een ‘eerlijke’ prijs. Maar wat is eerlijk? Doet men alsof het een verkoop betreft, en zo ja welke prijs wordt dan gehanteerd; de vraagprijs wetende dat dit niet de eigenlijke verkoopprijs is? Of neemt men de effectieve waarde van het huis als basis; dus maw de waarde van het huis zonder meer. Of wordt het een prijs tussen de twee in? Vaak zeggen koppels dat ze het gemiddelde nemen van de verschillende prijzen die ze hebben verzameld bij immokantoren, de notaris(sen), de vastgoedexperten. Maar het gemiddelde van welk type van de schattingen? Belangrijk is om voorafgaand aan de schattingen overeenstemming te hebben over welke type van prijzen meespelen om desgevallend een gemiddelde schattingswaarde te bepalen..
Soms zijn er koppels die de hoogste en de laagste prijs neutraliseren, soms zijn er koppels die samen een prijs afspreken en er een vorm van voordeel in natura aan koppelen inzake blijvende bewoning zolang de kinderen niet het huis uit zijn. Een kanttekening bij dit laatste geval. Men moet wel weten dat dit hooguit een engagement van de (nieuwe) eigenaar betreft want er kunnen geen (wettelijke) verplichtingen door een ex-mede-eigenaar worden opgelegd aan de enige eigenaar van een woning, bvb verbod van vervreemding. Uiteraard worden afspraken gemaakt die juridisch goed worden omschreven teneinde afdwingbaar te zijn, als dit nodig mocht zijn.

De NEO bemiddelaar begeleidt de koppels in de keuzemogelijkheden, biedt creatieve oplossingen aan, zodat partijen samen tot een eerbaar vergelijk komen. Beter dan een derde te laten beslissen en dit dan te moeten ondergaan.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Algemeen
Tags: 
Ons huis
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen