Het is duidelijk dat het bestaan en het nut van het verblijfsregister voor kinderen van gescheiden ouders nog onvoldoende bekend en gekend is. Ook een bedenking over de interpretatie die door verscheidene gemeenten eraan wordt gegeven en hoe ‘ongelijk’ kinderen toch nog worden behandeld in sommige gemeenten.

Discriminatie of niet?

Uit info die ik van ouders ontvang blijkt nu dat kinderen in sommige gemeenten wel kunnen worden geregistreerd maar dat niet elke gemeente op dezelfde wijze te werk gaat. Immers  het komt voor dat kinderen ongelijk worden behandeld bij bvb het inschrijven voor sportkampen en zwemlessen. Kinderen die effectief in de gemeente zijn gedomicilieerd hebben voorrang op kinderen die in dezelfde gemeente werden geregistreerd. De geregistreerde kinderen komen maar in aanmerking… als er nog plaats is. Was dit de bedoeling van de wetgever? Of maw hoe gelijk zijn kinderen?

Na raadpleging van Kamerlid Becq blijkt dat het geen verplichting zou zijn om domiciliering en geregistreerd verblijf als identiek te beschouwen.

Bijkomend is het zo dat in sommige gemeenten niet het domicilie van de kinderen telt  maar het domicilie van de ouder, om kinderen gemeentelijke voordelen te laten genieten.

Of hoe een KB zijn eigen interpretatie krijgt in Vlaanderenland. Bewuste discriminatie is allicht wat te zwaar maar spreken van een ongelijke behandeling is er pal op. Voer voor politici om klare wijn te schenken.

Slechts 2038 kinderen in België hebben een verblijfsregistratie

Deze week kwam het verblijfsregister opnieuw in de belangstelling. Kamerlid Sonja Becq en Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers kwamen tot de vaststelling dat thans in 78% van de Vlaamse gemeenten (239 op 306) de registratie van de verblijfsregeling in een verblijfsregister mogelijk is.  In de provincie Vlaams-Brabant gaat het  om 83 % van de gemeenten, in Antwerpen loopt dat op tot 92 %. Maar na iets meer dan een jaar zijn er in België slechts 2038 kinderen geregistreerd in zo’n gemeentelijk verblijfsregister. Het globale gemiddelde over heel Vlaanderen ligt nauwelijks om en bij de vijf kinderen per gemeente.

Met mijn blog heb ik mijn buit in het ‘verblijfsregisterzakje’ gedaan… In december 2015 heb ik dit aangekondigd en in mei 2016 de praktische toepassing van hoe te registreren toegelicht.

Nog even kort wat een verblijfsregister is, en welke voordelen dit met zich brengt en ook waarvoor het verblijfsregister niet dient.

Verblijfsregister: wat is het?

De gescheiden ouder die in een andere gemeente gaat wonen dan de ouder bij wie het minderjarig kind gedomicilieerd is, kan gebruik maken van de mogelijkheid om de gedeelde verblijfsregeling in het bevolkingsregister van de gemeente te laten registreren. Het gaat dus om het officieel laten registreren dat het kind deels in de andere gemeente verblijft maar er niet zijn officieel adres heeft.

Voordelen van zo’n registratie?

De registratie van dit tweede adres als verblijfplaats heeft als voordeel:

  • Dat kinderen van dezelfde voordelen genieten als zouden ze in die gemeente hun domicilie hebben
  • Het betreft faciliteiten zoals buitenschoolse kinderopvang, sportdienst, speelpleinwerking en activiteiten van de jeugddienst
  • Maar ook gaat het om veiligheidsredenen: hulpdiensten kunnen op die manier ook weten op welk adres het kind eventueel verblijft

Voor wat dient het verblijfsregister niet?

Belangrijk is te weten dat er geen extra fiscale of sociaal-rechterlijke voordelen gekoppeld worden aan de registratie van het verdeeld verblijf.

Hoe de verblijfplaats laten registreren in het gemeentelijk verblijfsregister?

Dit gebeurt via de gemeentelijke administratie, dienst bevolking.

De ouder bij wie het kind niet zijn wettelijke hoofdverblijfplaats heeft, wendt zich tot de dienst bevolking:

  • Dat kan schriftelijk met een formulier dat bij de gemeente beschikbaar is
  • Of de ouder dient zich persoonlijk aan op de dienst bevolking van de gemeentelijke administratie

Welke documenten dienen de dienst bevolking voorgelegd?

  • De gerechtelijke beslissing over de huisvesting van het kind
  • Het gezamenlijk akkoord van de ouders, zeg maar de door beide ouders getekende ouderschapsovereenkomst, waarin onder meer de gedeelde huisvesting is beschreven.

Meer info via mijn blogartikels en http://sonjabecq.tumblr.com/

Wees goed geïnformeerd, je scheidt hopelijk maar één keer

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, Verblijfsregeling, scheiding, echtscheiding, scheiden
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen