Vanaf januari 2016 kunnen kinderen van gescheiden ouders officieel een verblijfsadres hebben bij de ouder bij wie de kinderen niet zijn gedomicilieerd. Tot op heden is het zo dat kinderen maar op één plaats, dus bij één ouder, hun domicilie kunnen hebben. Als het Koninklijk Besluit in januari een feit zal zijn, dan behoudt het kind op één plaats het wettelijk adres (domicilie) en bij de andere ouder zou het kind dan een officiële verblijfplaats hebben. Eén en ander zou automatisch worden opgenomen in het bevolkingsdossier van de andere ouder bij wie het kind niet is gedomicilieerd.

Welk financieel voordeel?

Het wetsvoorstel van S. Becq-CD&V, K. Degrootte-N-VA en F. Schepmans-MR voorziet dat het opnemen van het kind op een verblijfsadres in een andere gemeente, tot gevolg heeft dat deze kinderen ook van specifieke voordelen zullen kunnen genieten als ware ze in die gemeente officieel gedomicilieerd. Sommige gemeenten geven immers voor bepaalde faciliteiten korting voor de eigen inwoners, bijvoorbeeld in het zwembad of voor de gemeentelijke speelpleinwerking of voor de bibliotheek.

Wat blijft ongewijzigd?

In de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel staat uitdrukkelijk vermeld dat de inschrijving in het verblijfsregister geen fiscale voordelen met zich brengt voor de ouder bij wie de kinderen tijdelijk verblijven.

Eigenlijk zou er moeten staan: geen extra fiscale voordelen, want thans ‘genieten’ deze ‘verblijfsouders’ nu al van een extra fiscaal voordeel ten opzichte van ouders die niet gescheiden zijn. Immers als de gescheiden ouders niet opteerden voor fiscaal co-ouderschap (bij gelijkmatig verdeelde huisvesting) dan zijn de kinderen bij één ouder fiscaal ten laste en levert dit een maandelijks voordeel op wegens minder afgehouden bedrijfsvoorheffing. De andere ouder kan alle betaalde onderhoudsgelden à rato van 80% in mindering brengen van het inkomen waardoor uiteraard ook minder belastingen worden ingehouden. Ouders die niet gescheiden zijn, wettelijk samenwonend of gehuwd zijn, ‘genieten’ enkel van één fiscaal voordeel wegens kinderlast. Voor hen is er geen sprake van het aftrekbaar zijn van kosten van de kinderen.

Bijkomend vermeldt Belga dat er ook geen sociaalrechtelijke voordelen aan gekoppeld zijn. Maw het blijft onduidelijk of gescheiden ouders bij wie de kinderen niet officieel gedomicilieerd zijn, aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning.

Via dit artikel leest u wat je moet doen om de registratie uit te voeren.

Lees ook het blogartikel "Foute en misleidende berichten in de pers over gevolgen scheiding", zodat je juist geïnformeerd bent en niet voortborduurt op foutieve informatie die door sommige politiekers de wereld wordt ingestuurd via Knack.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak een afspraak. Neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Meer info vind je hier, over verblijfsregeling, wijzigen verblijfsregeling, fiscaliteit

 

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Verblijfsregeling, Fiscaliteit, scheiden, echtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen