Mensen zoeken hun nieuw geluk, ook na scheiding. Dus het ontstaan van nieuw samengestelde gezinnen is een logisch gevolg. Echter uit statistieken blijkt dat ca 60% van de  nieuw samengestelde gezinnen geen stand houdt.

Ik zie in mijn bemiddelingspraktijk dan ook regelmatig nieuw samengestelde gezinnen die de relatie stop zetten. Het regelen van de scheiding is niet moeilijker of makkelijker maar er zijn wel specifieke zaken die extra aandacht vragen. Vaak het gevolg van het niet goed opstarten van het nieuw samengesteld gezin. En dan hebben we het niet alleen over materiële aspecten maar ook over de emotionele en relationele elementen die het geheel ‘kleuren’.

Vooraf een notaris raadplegen

Als partners die voor een nieuw samengestelde gezin kiezen, de tijd zouden maken om bij aanvang goed (zeg maar beter) na te denken, te overleggen, duidelijke afspraken te maken; dan zou dit een betere start kunnen betekenen dan nu vaak het geval is. Met als gevolg dat men ook stil heeft gestaan bij de mogelijkheid dat de relatie niet stand houdt. Is dat fatalistisch denken: neen. Is het vooruit denken: ja.
De kans op een scheiding verhoogt niet door het risico van het niet lukken bespreekbaar te maken.
Maar veel koppels ervaren het als lastig om vooraf een akkoord te maken. Een koppel verwoordde het zo: “’t Is dan precies of we vertrouwen elkaar niet.” Koppels denken dan ook niet aan het opmaken van een samenlevingscontract wanneer men wettelijk wil samenwonen, of aan een huwelijkscontract als men huwt. Vooraf een notaris bezoeken is dan ook nuttig.

Kans op extra nefaste gevolgen bij scheiding nieuw samengesteld gezin

Afhankelijk van hun statuut (feitelijk of wettelijk samenwonen of gehuwd, al of niet met een contract en de aard en doelstelling ervan) worden nieuw samengestelde gezinnen die de relatie beëindigen onder meer geconfronteerd met:

  • Het feit dat een partner -omwille van feitelijk samenwonen- geen rechten kan laten gelden als deze woont in de woning die 100% eigendom is van de andere partner. Ter info: ook niet bij het overlijden van de partner-eigenaar van de woning.
  • Veel koppels informeren zich niet en kennen niet het verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen en de impact die dit heeft voor bvb erfenissen, de gezinswoning, de fiscaliteit.
  • Koppels kiezen niet voor een huwelijk omdat ze dat ‘boterbriefje’ niet naar waarde schatten. De verschillen tussen wettelijk samenwonen en huwelijk zijn alsnog aanzienlijk. Ken ze dan ook.
  • Zelden wordt er stil gestaan bij de gezamenlijke aankopen die worden gedaan: de factuur (eigendomstitel) staat op wiens naam, maar wie heeft betaald?
  • Kinderen van partner A hebben zich gehecht aan de kinderen van partner B, en samen hebben A en B ook nog samen één of meer kinderen. De band wordt (opnieuw) doorgesneden. Vaak heeft dit ook een groot effect op alle kinderen. Om nog maar niet te spreken over de onderhoudsgeldregeling en de verblijfsregelingen.
  • Financieel dient één en ander ontrafeld. Wat was van wie, wat is van mij, wat is van ons?
  • Vaak wordt onvoldoende nagedacht bij de gezamenlijke aankoop van een grotere woning. Er wordt niet of onvoldoende stil gestaan bij het feit dat de waarde van de verkochte woning van A ingebracht werd in de aankoop van de nieuwe woning die eigendom is van A en B. Maar er wordt in de notariële akte gestipuleerd  dat elke partner voor de helft eigenaar is. Klinkt ongeloofwaardig, maar dat is het niet. Ook bij koppels die voor het eerst een gezin vormen, komt dit euvel voor. Achteraf kwaad zijn op de notaris is niet de juiste reactie; werd alle uitleg wel aan de notaris gegeven én heeft men ‘verstaan’ wat de notaris in de akte heeft geschreven?
  • Ongelooflijk maar het komt ook voor dat één partner eigenaar is van de woning maar dat de hypothecaire lening en/of renovatielening op beider naam staat. De mede-kredietnemer is dus mee hoofdelijk aansprakelijk voor een eigendom die niet de zijne/hare is.

Niets doen is ook iets doen! Niets is dan iets!

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het is dus geen overbodige luxe om vóór de beslissing om samen een nieuw samengesteld gezin te vormen, een notaris te raadplegen. Kies dan een notaris die ‘Vlaams’ spreekt… Maw een notaris die een taal spreekt die verstaanbaar is, die geduldig opnieuw de uitleg geeft zodat jullie beiden heel goed hebben begrepen wat wordt bedoeld, wat de verscheidene mogelijkheden zijn, wat de gevolgen zijn van bepaalde beslissingen en van niet-genomen beslissingen. Want niets doen is ook iets doen! Niets is dan iets!

Voor meer achtergrond en duidelijkheid en om het belang van de start van een nieuw samengesteld goed te vatten,  verwijs ik graag naar twee interessante video’s die je kan terug vinden via deze twee links:

Deel 1-Nieuw samengestelde gezinnen: https://www.youtube.com/watch?v=Dqv_7JQ9ZMc

Deel 2-Nieuw samengestelde gezinnen: https://www.youtube.com/watch?v=PO7I24Aj2qc

En als de relatie jammer genoeg geen stand houdt, beëindig ze dan met een overeenkomst in der minne. Een regeling maak je dan met een ervaren erkend bemiddelaar, die jullie optimaal informeert en begeleidt. Bij Eric heb je alles onder één dak. En als er al iets is dat Eric niet zou weten, dan kan hij terecht in het ruime netwerk dat hij door de jaren heen heeft opgebouwd. Een waardevol netwerk van onder meer notarissen, advocaten gespecialiseerd in bepaalde materies, revisors, magistraten, enz.

MAAK EEN AFSPRAAK: neem contact ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier of via 'laat een bericht achter'. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Weet wat je te wachten staat

Wees het vooraf eens - doe dan aan voor-denken...

 

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Nieuw gezin, echtscheiding, scheiding, Ons huis, Regeling, Verblijfsregeling, Alimentatie
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen