Bij een scheiding komt veel zien. Niet alleen op materiaal en financieel vlak maar ook emotioneel en relationeel. Wanneer partners ook ouders zijn gaat veel aandacht naar de kinderen: de verblijfsregeling, de kostenregeling met de onderhoudsbijdragen, de berekening van de alimentatie en het ouderschapsplan. Een goede regeling is van groot belang, een duurzaam karakter van de overeenkomst wordt dan ook betracht. Immers kinderen scheiden niet, ouders wel.
Op het gebied van het materiele en financiën moeten er over verscheidene zaken  besluiten worden genomen:

  • Welke bestemming wordt aan de gezinswoning gegeven. Wie blijft er wonen, hoe lang en met welke afspraken.
  • Wordt het huis verkocht, of overgenomen of wordt het in onverdeeldheid gehouden?
  • Wat gebeurt er met de spaargelden, met de schulden, met het erfrecht, met de inboedel.
  • Wat met de auto(‘s), en de mogelijk nog lopende financiering ervan.
  • Wat gebeurt er met de eenmanszaak of de vennootschap (afhankelijk van het huwelijkscontract).
  • Wat met de verzekeringen, de begunstigden, de groepsverzekering(en).
  • Wat met de opbouw van het (wettelijk) pensioen.
  • Hoe kan één en ander fiscaal worden geoptimaliseerd.
  • Meer tips kan u vinden via tag 'scheiding'.

Er dient inderdaad heel wat geregeld. Correcte en volledige informatie is daarbij essentieel. Een volledige afwerking van de overeenkomst met één en dezelfde persoon is een aan te bevelen patroon. Stapsgewijs groeit de overeenkomst tot ‘jullie’ overeenkomst een feit is; resultaat van een opbouwend gesprek onder begeleiding van een onafhankelijk persoon die administratief, juridisch en fiscaal onderlegd is.
Neem contact op voor het maken van een afspraak: een eerste stap naar inzicht en duidelijkheid op de weg naar een duurzaam akkoord.

Echtscheiding
Tags: 
Onderhoudsgeld, Pensioen, Groepsverzekering, Ons huis
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen