Welke ouder krijgt de kinderbijslag toegekend? Welke invloed op de betalingswijze van het kindergeld heeft een feitelijke en een wettelijke scheiding? Wat als het kind bij vader woont? Wat als het bij moeder woont? Wat als er een kindrekening is? Wat als het kind 18 j is geworden? Deze en andere vragen krijgen in dit artikel een antwoord.

Waarom deze informatie zomaar in een artikel op deze website? Omdat scheidende partners met veel vragen zitten en met de antwoorden in dit artikel goed gedocumenteerd zijn om samen te praten over wat hen beiden aanbelangt. In dit geval dus, de centen van de kinderbijslag. Een ervaren bemiddelaar als Eric helpt jullie om de best mogelijke beslissing te nemen.

Wat doet de burgerlijke stand van de gemeente?

Of je nu gehuwd bent, wettelijk of feitelijk samen woont; jullie oefenen samen het ouderlijk gezag uit. Dit betekent ook dat jullie afspraken maken over wie in deze genormaliseerde status de kinderbijslag int.
Als je de gemeentelijke diensten van de burgerlijke stand informeert dan zorgt deze instantie er voor dat de gezinssituatie ook gekend is bij de kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Dit is ook het geval wanneer de gemeente op de hoogte wordt gesteld door de Procureur dat een echtscheiding werd uitgesproken. Maar ook als een wettelijke samenwoning stopt. Het is aangewezen dat je een kopie van het echtscheidingsvonnis naar het kinderbijslagfonds zendt; immers daarin staat ook vermeld wat de partners ivm de kinderbijslag hebben afgesproken of wat de rechter in het vonnis heeft bepaald.

Wat als ouders bij scheiding niets bepalen?

Als een samenwoning van niet-gehuwden stopt en partners geen schriftelijke afspraken zouden maken die met een vonnis werden bekrachtigd, is het aangewezen om zelf het kinderbijslagfonds te informeren. 
Immers, stel er is een scheiding, beide ouders blijven het ouderlijk gezag uitoefenen en ze bepalen niets afwijkend van de betalingswijze voorafgaand aan de scheiding: aan wie wordt dan de kinderbijslag betaald?
Antwoord: aan dezelfde persoon als vóór de scheiding plaats had.

Toen het koppel nog niet gescheiden was, de vader het recht op kinderbijslag opende, de kinderbijslag aan de moeder werd betaald, en het kind niet meer op het adres van de vader woont. Wie ontvangt dan de kinderbijslag?
Antwoord: als de vader het voorrangsrecht afstaat aan de moeder én als het kind het wettelijk adres heeft op het adres van de moeder, dan zal de kinderbijslag aan de moeder worden betaald.

Wat als bij scheiding de domicilie van het kind wijzigt of het wordt 18 j?

Stel dat de moeder de kinderbijslag ontvangt maar het kind is niet officieel bij haar gedomicilieerd. Aan wie wordt de kinderbijslag dan betaald? 
Antwoord: zolang de vader niet vraagt aan het kinderbijslagfonds om het kindergeld aan hem te betalen, zal de moeder de kinderbijslag ontvangen op haar naam.

En wat als een kind 18 jaar is geworden, en het verblijfsco-ouderschap loopt gewoon verder. Hoe zit het dan met het kindergeld?
Antwoord: de regeling loopt gewoon door tenzij de ouders aan het kinderbijslagfonds melden dat er een wijziging in de betalingsmodaliteit dient te gebeuren.

En wat als het kind 18 j is geworden en het verblijfsco-ouderschap wijzigt. Wat dan?
Antwoord: het kinderbijslagfonds zal dan nagaan bij wie het kind officieel woont en aan die ouder zal dan het kindergeld worden betaald.

Duidelijke afspraken voorkomen discussies, ook over het gebruik van een kindrekening

Het voorgaande maakt duidelijk dat het niet onbelangrijk is dat de partners in scheiding duidelijk afspreken wie de betaling van het kindergeld toekomt (vader of moeder) of dat het kindergeld wordt gestort op een kindrekening.
In dit laatste geval is het nodig om indien nodig duidelijk te stipuleren welke extra financiële bijdrage vader en/of moeder levert met een storting op de kindrekening. Maar uiteraard is het ook nodig duidelijk te omschrijven welke kosten er via de kindrekening worden betaald, en zelfs wie welke uitgaven doet.

Over de kindrekening, onderhoudsgeld en alle facetten ivm kinderen in scheiding, kan meer informatie worden gelezen via de website www.ericdecorte.be, meer bepaald via blog en de tags kindrekeningonderhoudsgeld en kinderen.

Goed geïnformeerd en gedocumenteerd samen de noodzakelijke beslissingen nemen via bemiddeling en een ervaren bemiddelaar

Samen duidelijke afspraken maken: een waarborg voor de toekomst

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Kindrekening, Onderhoudsgeld, Overlegtips, kindergeld
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen