Een extra pensioen na scheiding? Vooraleer vreugdesprongen (?) te maken, eerst effe nagaan of je voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een echtscheidingspensioen. Immers als je ex een ambtenaar is/was, dan is er geen sprake van een echtscheidingspensioen.

Welke voorwaarden voor een echtscheidingspensioen dienen vervuld te zijn?

 1. Je dient gehuwd geweest te zijn. Samenwoners komen thans (nog) niet in aanmerking
 2. Je bent wettelijk gescheiden
 3. Je bent niet hertrouwd
 4. Je bent zelf 65 jaar of je kan officieel op vervroegd pensioen gaan
 5. Je bent niet uit de ouderlijke macht ontzet
 6. Je bent niet veroordeeld omdat ge je huwelijkspartner naar het leven hebt gestaan

Echtscheidingspensioen zelf aanvragen?

Je dient zelf een aanvraag in, tenzij:

 • Je al een pensioen als feitelijk gescheiden partner ontvangt
 • Je op het ogenblik van de echtscheiding al 65 jaar bent

Neem ofwel contact op met:

 • De Federale Pensioendienst, Europa Esplanade, Zuidertoren, Sint-Gillis, 1060 Brussel
 • Bel het telefoonnummer 1765 om het adres te kennen van het dichtstbijzijnde gewestelijk kantoor

Over welk bedrag praten we?

 • Voor het bepalen van de loopbaan worden de periodes van tewerkstelling en gelijkstelling van je ex gedurende de huwelijksperiode in aanmerking genomen.
 • Het bedrag zelf wordt op dezelfde manier berekend als een gewoon rustpensioen.
 • Voor de periode dat het huwelijk heeft stand gehouden wordt het pensioen berekend alsof je zelf de activiteit hebt uitgeoefend. 
 • Als je voor een bepaald jaar eigen pensioenrechten in een ander stelsel hebt opgebouwd, dan krijg je geen pensioen als echtgescheidene, tenzij je aan die persoonlijke rechten verzaakt.
 • Voor de jaren waarin je geen eigen rechten krijgt toegekend, ontvang je 60% van 62,5% van het jaarinkomen van je gewezen echtgenoot.

Groepsverzekering delen?

In welke gevallen een groepsverzekering moet/kan worden gedeeld, hoe dat wordt berekend, en welke elementen er nog allemaal van belang zijn; dat kan je lezen in een ander blogartikel van NEO Bemiddeling.

Gevolgen van echtscheidingspensioen voor persoonlijk onderhoudsgeld?

Afhankelijk van een aantal factoren en rekening houdend met de wetgeving terzake, kan het zijn dat een partner aan de andere partner persoonlijk onderhoudsgeld betaalt.
Weet dan dat een eventuele betaling van een onderhoudsuitkering geen gevolgen heeft voor het uitoefenen van het recht op een echtscheidingspensioen.
Wel is het mogelijk dat als een echtscheidingspensioen zal worden ontvangen, dit een element van bespreking vormt tijdens de bemiddeling. Het gaat dan onder meer over de omvang van het bedrag en de periode van betaling ervan. Maar ook nog andere factoren spelen een rol in het bepalen van een eventueel bedrag aan persoonlijk onderhoudsgeld.
Meer pasklare info over persoonlijk onderhoudsgeld is te vinden via blog, tag ‘onderhoudsuitkering’ en twee specifieke blog artikels:

Evenwichtige scheidingsregeling

Eric en Cindy van NEO Bemiddeling zetten u verder op weg tijdens de bemiddeling om zo tot een evenwichtige regeling te komen. Immers het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en deskundig begeleid te worden op weg naar de best mogelijke oplossingen.

Het is niet verstandig om geen aandacht te schenken aan de onderwerpen ‘pensioen’, ‘groepsverzekering’ en ‘onderhoudsuitkering’ als je gaat scheiden. Na een wettelijke scheiding, op de pensioengerechtigde leeftijd, nog één en ander willen regelen: dat gaat niet, het is dan te laat (als een herzieningsmogelijkheid is uitgesloten).

Meer nuttige blogartikels lezen over pensioen, doe je via deze link van NEO Bemiddeling.

Enkel als je goed geïnformeerd bent kan je kiezen voor de best mogelijke oplossing

Informeer jullie goed en maak een afspraak

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
scheiding, echtscheiding, Pensioen, Groepsverzekering, Onderhoudsuitkering, scheiden, EOT
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen