Van 16 tot 20 oktober 2017 loopt in België de week van de bemiddeling. In dit kader biedt NEO Bemiddeling, op maandag 16 oktober 2017, koppels de gelegenheid zich gratis te informeren en te bevragen. Maak een afspraak en geniet een gratis uur info en vraagstelling.

We geven uitleg over wat er bij een scheiding komt zien, wat er moet en wat hoe kan worden geregeld, welke mogelijkheden en beperkingen er zijn, wat zegt de wet. We gaan ook dieper in op de kracht van bemiddeling en bieden jullie de mogelijkheid om een zelftest te doen: is scheidingsbemiddeling voor jullie aangewezen of niet. Of is het nog mogelijk onze relatie te herstellen middels relatieherstelbemiddeling.
Uiteraard kunnen jullie ook vragen stellen.
Gelet de grote belangstelling voor deze gratis infogesprekken wordt elk gesprek beperkt tot één uur. Gespreid over de dag werken Eric De Corte en Cindy Capelleman dan een dag gratis.

Waarom doet NEO Bemiddeling dit gratis aanbod?

 • Omdat het de Week van de Bemiddeling is en we voor koppels een wezenlijke bijdrage willen leveren in hun zoektocht naar de meest aangewezen weg;
 • Omdat we ambassadeurs zijn van bemiddeling: een volwaardig alternatief voor een rechtsgang;
 • Omdat koppels dan de gelegenheid hebben om gratis antwoorden te krijgen op hun meest prangende vragen;
 • Omdat het een manier is om koppels de weg te wijzen naar een bemiddelde overeenkomst. Eerder dan een zelf gebrouwen overeenkomst in een notariële akte te doen gieten of te kiezen voor een vechtscheiding;
 • Omdat een scheiding ook een emotionele en psychische impact heeft, en ook dit een volwaardige plaats heeft in de bemiddeling;
 • Omdat koppels zouden overtuigd zijn dat wat ze samen met de bemiddelaar doen, beter is dan geconfronteerd te worden met een opgelegd vonnis waarmee wie tevreden is?

Hoe scheiden? Voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen

 • De echtscheidingsprocedure onderlinge toestemming - EOT -  of een regeling voor samenwonenden die de relatie beëindigen (materiële overeenkomst en/of ouderschapsovereenkomst);
 • Bestemming en financiële regeling van de woning (inclusief berekeningen);
 • Verdeling van inboedel;
 • Erfenissen en schenkingen;
 • Financiële gevolgen van groeps- en andere verzekeringen;
 • Vragen over fiscaliteit en hoe wat fiscaal optimaliseren;
 • Wat met schulden, pensioenen, belastingen;
 • Afspraken over gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag;
 • Verblijfsregeling en wijzigingsclausules;
 • Kostenregeling met berekening van alimentatie, betekenis en werking van een kindrekening, bestemming kindergeld, wat met domicilie;
 • Regelingen omtrent vennootschappen;
 • Persoonlijk onderhoudsgeld voor een partner (fiscale optimalisatie mogelijk middels gekapitaliseerde onderhoudsuitkering: resultaten van berekeningen worden aangeleverd);
 • Hoe bestaande scheidingsovereenkomsten of vonnissen aanpassen: verblijfsregelingen, ouderschapsplan, alimentatie;
 • Hoeveel kost het?
 • Of eender welke ander thema dat jullie bezig houdt.

Wat is dat 'relatieherstelbemiddeling'? Is dat voor ons geschikt?

 • Wat is relatiehestelbemiddeling?
 • Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?
 • Welke voorwaarden dienen vervuld te zijn alvorens ermee te (kunnen) beginnen?
 • Hoe lang duurt zo'n traject?
 • Wat kost het?
 • Wat als dit niet lukt?

Praktisch

 • Je zendt een e-mail naar info@neobemiddeling.be OF je telefoneert naar 03 5353001
 • Geef het aanvangsuur dat uw voorkeur heeft: het kan vanaf 9 u en laatste afspraak om 17 u
 • In de mate van het mogelijke respecteren we de keuze van tijdstip
 • Jullie ontvangen een bevestiging van de afspraak via mail.

Pas als jullie goed geïnformeerd zijn, kunnen de best mogelijke beslissingen worden genomen

Kijk op de website www.neobemiddeling.be: maak kennis met de schat aan gratis informatie

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
echtscheiding, scheiden, scheiding, Vechtscheiding, Kinderen, Regeling, EOT, Ouderschap, Alimentatie, Relatiebemiddeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen