Fiscale aspecten in een scheiding, ze zijn slechts één van die elementen in een scheidingsregeling. Maar niet onbelangrijk. Immers er zijn verscheidene regelingen mogelijk. Partners die wettelijk samenwonen of gehuwd zijn en de relatie beëindigen krijgen van mij, erkend bemiddelaar, een duidelijke uitleg waarover zij dienen te beslissen ivm de personenbelasting.

Er zijn de aanslagbiljetten die nog niet zijn ontvangen en waarvoor het koppel mogelijks een simulatie heeft, al of niet via taks-on-web.

  • Als er een simulatie voorhanden is dan weet men van tevoren duidelijk of er belastingen dienen bijbetaald of niet. Partners kunnen dan van tevoren al vaststellen welke partner op de eigen inkomsten belastingen teveel of te weinig heeft betaald. In functie van die simulatie zijn de partners dus duidelijk gedocumenteerd om die beslissing te nemen waarover ze het samen eens zijn. Elk betaalt of trekt terug volgens eigen inkomsten of men verdeelt het bedrag onder hen beiden. Simpel.
  • Als er echter geen simulatie voorhanden is, is het moeilijker en dienen de partners samen te beslissen hoe de nog niet ontvangen aanslag zal worden verdeeld of niet.
  • Het kan ook zijn dat het nog niet mogelijk is een simulatie te maken omdat alle nodige gegevens (fiches 281.10 bvb) nog niet ontvangen zijn.
    Maar toch dient er beslist hoe de aanslag zal worden geregeld. Dus partners dienen te beslissen of zij het nog onbekende resultaat van de aanslag inzake personenbelasting zullen delen en doen alsof het in de gemeenschap valt, of dat elke partner zijn/haar deel betaalt of terugtrekt volgens de eigen inkomsten.

De partners worden er door mij duidelijk op gewezen dat het belangrijk is welke keuze ze maken; dit om nadien ‘natrappen’ te vermijden. Ik geef trouwens ook één of meer cijfervoorbeelden zodat de materie van de belastingen op een bevattelijke manier wordt overgebracht en de ‘juiste’ beslissingen worden genomen.
Het is trouwens simpel om een herberekening van de aanslag te laten uitvoeren. Na het schrijven van  een brief aan de controleur van het betrokken belastingskantoor wordt door een ambtenaar een herberekening uitgevoerd en krijgen de partners een brief met het resultaat van de herberekening erin vermeld thuis besteld. Ze hoeven dus zelf geen boekhouder of fiscalist te raadplegen; de fiscus doet dit gratis.

Meer concrete info over fiscaliteit via website www.neobemiddeling.be

Meer informatie over fiscaliteit vinden jullie terug op mijn website via blog en de respectieve tag fiscaliteit, zie hierbij de link.
Een nuttig artikel alvast voor diegenen die vragen hebben over belastingen in de fase van de feitelijke of wettelijke scheiding, kunnen terecht op dit blogartikel.
Lees de artikels, ze geven jullie alle nodige inzichten op een bevattelijke manier geschreven. En uiteraard zijn er in een bemiddeling de extra toelichtingen zodat in de scheidingsregeling datgene wordt verwoord waarover beide partijen het eens zijn.

Duidelijke afspraken gemaakt op basis van de nodige info en toelichtingen voorkomen discussies achteraf

 

Echtscheiding
Tags: 
Fiscaliteit, Regeling, scheiding, echtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen