Ja dat mag worden verwacht want op blz 27 onder punt 2.7 van het Federaal Regeerakkoord dat heden is gepubliceerd, staan enkele zaken die een grote wijziging in de ‘verdeling’ van de pensioenen teweeg zullen brengen voor koppels die gaan scheiden.

Er is nog niets beslist maar de regering stelt zich duidelijk tot doel om  binnen de regeerperiode beslissingen te nemen om de pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen door te voeren voor gehuwde en wettelijk samenwonende koppels.

Wat dit concreet kan betekenen heb ik al in inauari 2014 in enkele artikels toegelicht; zie de link naar blog en verder de zoekterm (tag) ‘pensioen’.

Pensioensplit: partners verdelen de som van elkaars pensioen

Bondig, waar gaat het in een pensioensplit in wezen om? Vaak zet of zette één van de twee partners professioneel een stap achteruit om zorg te dragen voor de kinderen en het dagdagelijks huishouden. Door het opnemen van die zorgtaken, gaat één van de twee partners (of beiden) minder werken of zelfs niet meer werken. Gevolg is dat er minder pensioenrechten worden opgebouwd. En daar gaat het nu over.

Als de andere partner wel meer pensioenrechten opbouwde en in sommige gevallen zelfs een extra pensioenkapitaal opbouwt middels een groepsverzekering, dan is er op het einde van de rit wel een groot verschil in financiële mogelijkheden. Vraag is dan ook op welke praktische wijze dit verschil zal worden weggewerkt?

Pensioenrechten verdelen?

De aandacht wordt dus gelegd op de alimentatieplicht, en de wijze hoe dit dient te worden berekend. De idee is om de economisch zwakste partner bij te staan. Maar wat betekent dit  specifiek voor wat pensioenen betreft? 

Stel dat de pensioenrechten van beide partners zouden worden opgeteld en uiteindelijk verdeeld over beide partners volgens thans nog niet omschreven criteria (bvb voor de periode van het huwelijk): wat zou dit dan praktisch in euro’s betekenen voor de partners? En wordt de opgebouwde reserve van de groepsverzekering aanzien als een aanvullend pensioen of niet; zo ja dan zou dit de logica van de pensioenen (moeten?) volgen.

Dus stof voor studie, analyse én discussie. Als bemiddelaar kijk ik reikhalzend uit met wat de regering tevoorschijn gaat komen. Pas dan kan de impact van de beslissing worden getoetst.

Uiteraard volg ik een en ander op de voet. Ik zal niet nalaten de lezer op de hoogte te brengen van de beslissingen, zoals gewoonlijk in een begrijpelijke verstaanbare taal. 

Koppels die kiezen voor bemiddeling rekenen er op dat de bemiddelaar tot wie ze zich wenden, goed op de hoogte is en met kennis van zaken spreekt. Het is dus belangrijk dat koppels die gaan scheiden bewust en weloverwogen voor een bemiddelaar kiezen die "mee is met de actualiteit" en die de praktijktoepassingen van de wsetgeving in de vingers heeft. Wees dus selectief in jullie keuze.

Goed geregeld uit elkaar? Tevreden apart verder!

Echtscheiding
Tags: 
Pensioen, Groepsverzekering, Onderhoudsuitkering, Huwelijksvermogensrecht
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen