Als bemiddelaar schrijf ik veel over de waarde van bemiddeling en wat er allemaal komt bij zien en wat hoe kan worden geregeld en afgesproken. Het doet dan ook deugd dat ik een ‘monument’ als Diana Evers kan citeren: zij plaatste conflictbemiddeling zowat eigenhandig op de kaart in België. Een omstandig artikel in De Tijd: zeer de moeite waard om lezen. Bemiddelen: zo hoor je het ook eens van een ander, en Diana is niet de eerste de beste; ze is gewoon TOP!

Hierna een uittreksel uit het kranten artikel; wie het waardevolle artikel integraal wil lezen, kan dat via de link, onderaan dit blogartikel.

Bemiddeling werkt omdat het beroep doet op de eigen kracht van mensen

De essentie van bemiddeling, zegt Evers, is niet de emotionele verzoening of de schuldbekentenis in tranen. ‘De essentie is dat de partijen zelf het probleem dat aan de basis van hun conflict ligt, willen oplossen. Bemiddeling werkt omdat het een beroep doet op de eigen kracht van mensen. Zonder dat een rechter, advocaat, notaris of welke autoriteit dan ook een oplossing oplegt. Want wanneer de oplossing van een conflict een winnaar en een verliezer oplevert, is de relatie vaak beschadigd. Of we het nu gaat om zakenpartners of familieleden.’

Dat betekent niet dat het er in een bemiddeling niet hard aan toe kan gaan.
‘De eerste sessies zijn vaak heftig, vooral tussen partijen die jaren niet meer gesproken hebben, wanneer het conflict erg geëscaleerd is en de betrokkenen overmand zijn door emoties. De eerste stap is hen rond de tafel krijgen. Als bemiddelaar nodig ik nooit zelf iemand uit, om elke schijn van partijdigheid te vermijden. Dat moeten de partijen onderling regelen. Komen opdagen voor een eerste gesprek is een eerste blijk van bereidheid.’

Onontbeerlijk in een bemiddeling: een sfeer van veiligheid en vertrouwen

De bemiddelaar weet vooraf best zo weinig mogelijk over het conflict, zodat hij de partijen op hetzelfde moment voor het eerst hoort. ‘In zo’n eerste gesprek moet je doortastend zijn en de regels opleggen, bijna zoals de praatstok die bepaalt dat iedereen eerst ononderbroken zijn verhaal mag doen. Net omdat je daadkrachtig optreedt en kordaat tussenkomt als het moet, ontstaat een sfeer van veiligheid en vertrouwen. De bemiddelaar laat zien dat hij luistert naar ieders verhaal. Pas daarna mogen de partijen zelf, inhoudelijk, op de zaken ingaan.’

In de volgende fase van het gesprek worden mensen vaak boos. Soms gaan ze roepen en elkaar beschuldigen.
Evers: ‘Dat is goed, laat ze maar gaan. Dan zie je ook snel hoe het conflict zich heeft ontwikkeld, waar het vastloopt en waarom. Dan kan je mensen helpen in te zien dat beschuldigingen nergens toe leiden, dat ze het conflict alleen maar verharden. Zo kan je met hen stilaan tot het besef komen dat er betere manieren zijn om je uit te spreken, zodat de ander ook naar je luistert.’

De bemiddelaar helpt niet door te zeggen wat mensen moeten doen

‘Het is de taak van de bemiddelaar dat mee mogelijk te maken. Hij kan de belangen van alle partijen en die van het geheel overzien en van daaruit mensen helpen uit hun kluwen te geraken. De bemiddelaar helpt niet door te zeggen wat mensen moeten doen. Wel door voortdurend samen te vatten wat de partijen op tafel hebben gelegd, door verduidelijkende vragen te stellen en hen te helpen de gevolgen van hun keuzes te zien.’

Noot Eric (NEO Bemiddeling): door de partijen optimaal te informeren zijn ze optimaal op de hoogte en nemen ze met kennis van zaken de best mogelijke beslissingen.

De bemiddelaar is geen rechter, zegt Evers met klem. ‘Mensen denken nog vaak dat de bemiddelaar ‘het wel zal oplossen’. Maar het is niet aan de bemiddelaar om inhoudelijke argumenten af te wegen. De inhoud van het conflict is en blijft altijd de verantwoordelijkheid van de betrokkenen.’
‘Bemiddelen is niet gemakkelijk omdat je uiteraard je eigen meningen en visies hebt, terwijl die er niet toe mogen doen. Ook voor cliënten kan het lastig zijn. Hun wordt gevraagd verder te kijken dan hun eigen positie, zich tot de ander te richten en dat niet te zien als verliezen.’

Bemiddelen vraagt engagement, energie en verantwoordelijkheid

Bemiddeling is niet voor iedereen weggelegd. Het vraagt engagement, energie en verantwoordelijkheid. ‘De confrontatie aangaan vraagt veel vertrouwen. Vertrouwen in onszelf, dat we onze mening kunnen uiten zonder dat het tot een breuk komt of dat onze relatie om zeep is’, zegt Evers. ‘Het is nog lastiger open over gevoelens te praten met mensen bij wie we ons geliefd en veilig willen voelen. Tegen iemand die je onverschillig laat, brul je gemakkelijker.’

Evers vindt dat we conflicten ook als een kans kunnen zien. ‘Een conflict is niet alleen maar miserie. Het is iets dat twee mensen samen in stand houden. Zolang er conflict is, is er dus ook verbinding. Het is eigenlijk een gelegenheid om onszelf beter te begrijpen, onze relatie uit te klaren en te verdiepen. Mensen kiezen vaak voor bemiddeling omdat ze uiteindelijk harmonie zoeken. En die krijg je door het conflict aan te gaan. Ik zeg niet dat het plezant is, maar conflicten kunnen ons doen groeien.’

De Tijd - Bron artikel: https://www.tijd.be/ondernemen/management-ondernemerschap/Ruzie-en-vrede-Wordt-bemiddelen-het-nieuwe-procederen/9969269

Cindy en Eric van NEO Bemiddeling gespecialiseerd in het 'ontzorgen' van koppels in scheiding

Wij gidsen jullie doorheen het mijnenveld

Blijf dan ook niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

"Wees goed geïnformeerd dan pas kan je de best mogelijke beslissing nemen!"

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, gescheiden, scheiding, bemiddelen bij conflicten, conflictmanagement
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen