Een feitelijke of wettelijke scheiding heeft ook impact op de ziekteverzekering en dus op je lidmaatschap bij het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten. Dit is ook van belang voor de kinderen. Het is niet bij elk ziekenfonds hetzelfde, er zijn kleine verschillen. De meeste informatie vindt je alvast in dit blogartikel; voor de laatste details neem je contact op met het plaatselijk kantoor van je ziekenfonds.

Wat bij feitelijke of wettelijke scheiding?

Ingeval van feitelijke of wettelijke scheiding wordt het ziekenfonds via de kruispuntbank automatisch op de hoogte gebracht. Wat feitelijk en wettelijk betekent vindt je hier via dit blogartikel.

Bij feitelijke scheiding is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat een partner nog ingeschreven blijft als persoon ten laste bij de ex-partner. Die voorwaarden verschillen per ziekenfonds; vraag het dus nu bij het plaatselijk kantoor.

Ingeval van een wettelijke scheiding kan je niet meer als persoon ten laste bij de ex-partner. Je moet nu zorgen voor je eigen dossiernummer.

Ingeval jullie elk al titularis waren dan dienen er enkel administratieve gegevens aangepast.

Bij welke ouder worden de kinderen ingeschreven “op het ziekenboekje”?

  • In principe zijn de kinderen ingeschreven “op het boekje” van de ouder bij wie de kinderen fiscaal ten laste zijn
  • Maar dat kan ook anders: ouders kunnen beslissen dat de kinderen worden ingeschreven bij de gerechtigde waar de kinderen hun wettelijk adres (domicilie) hebben
  • De praktijk leert dat het ene ziekenfonds daar principiëler in is dan een ander

Wat met de terugbetalingen van ziektekosten van de kinderen?

  • In principe ontvangt de ouder bij wie de kinderen zijn ingeschreven, de terugbetalingen worden dan door het ziekenfonds betaald op haar/zijn bankrekening
  • Maar als er kosten zijn gemaakt door de ouder bij wie de kinderen niet zijn ingeschreven, dan kan deze de terugbetaling vragen te storten op zijn/haar bankrekening
  • Ook is het mogelijk om, al naargelang de kostenregeling die werd afgesproken tijdens de bemiddeling, om de terugbetalingen te doen geschieden rechtstreeks op de kindrekening

Impact scheiding op ziekte- en invaliditeitsuitkering

Waar menig ouder raar staat naar te kijken is het feit dat de echtscheiding ook gevolgen heeft voor de partner die een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt. Het bedrag van de uitkering wordt door de wijziging van de gezinssamenstelling beïnvloed.

Goede raad: Neem proactief actie en informeer je bij het ziekenfonds ingeval van feitelijke of wettelijke scheiding.

Voor een goede scheidingsregeling: blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, scheiden, scheiding, echtscheiding, Regeling, Onderhoudsgeld, Verzekeringen
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen