Een krasse bewering, maar zo is het ook. Bemiddelen maakt alleen kans als beide partners bereid zijn om samen tot een vergelijk te komen, op een respectvolle wijze.

In een bemiddeling komt elke partner op voor wat hij/zij waardevol en nuttig acht, maar bekomt het gemeenschappelijk belang ook de plaats die het verdient.

Vechtscheiding: kenmerken

In een vechtscheiding of hoogconflictueuse scheiding, staan vaak maar niet altijd beide partners elkaar (bijna) naar het leven. Kenmerkend zijn de hevige emoties, de hoogoplopende ruzies en escalatie, elkaar de duvel aandoen, enkel het eigen grote gelijk zien, niet bereid zijn om te luisteren naar de andere partner, dreigen en afdreigen, elkaar de rekening presenteren. Emoties belemmeren het verstand en het handelen. De gemoederen lopen hoog op en partners ‘vechten’ hun scheiding uit voor de rechtbank.

Een vechtscheiding kenmerkt zich dus door negatief handelen richting de ex. Men heeft veel zoniet zelfs alles veil om niet aan de wensen (eisen) van de tegenpartij tegemoet te komen, of er nog maar naar te luisteren.
Elk element van een scheidingsregeling wordt betwist en er wordt geruzied. Omdat er zoveel ruzie, onenigheid en wrok is, kan zo’n vechtscheiding jaren duren. Je bent misschien wel snel gescheiden maar er is geen regeling of maar deels voor de kinderen in kort geding. Het vechten van de ouders straalt negatief af op de kinderen. Hun dierbaarste bezit en grootste schat   -de kinderen-  vormt de inzet. En ze weten van elkaar hoe zeer ze elkaar ermee kunnen doen. En ze doen het dan nog ook!

Kortom nog liever samen de afgrond in dan samen met hun gemeenschappelijk belang voor ogen, tot een compromis komen.

Bemiddeling geen wondermiddel

In zo’n sfeer en situatie is het voor een bemiddelaar quasi onmogelijk om tot positief resultaat te komen. Immers niet alles is bemiddelbaar.

Een ‘één op één gesprek’ – caucus

Wat soms helpend is, is een gesprek van de bemiddelaar met elke partner apart. Dergelijke caucus biedt partners de gelegenheid om ‘het eens goed te zeggen’ zonder de andere partner te kwetsen, om rationeel af te toetsen wat haalbaar kan zijn en waarmee men ook tevreden zou kunnen zijn. Ook kan soms via een caucus worden voorkomen dat de kans op een onderling akkoord bij voorbaat deskundig de nek wordt omgedraaid.

In een caucus is het mogelijk dat de bemiddelaar in hoogconflictueuse scheidingen elke partner brengt tot een onderhandelingspositie met een boven- en/of ondergrens. Als elke partner voor zichzelf de uitgangspositie heeft bepaald, weten ze wat ze willen en niet willen, en ook met welk minimum ze alsnog vrede zouden kunnen nemen. Zo ontstaat dan de mogelijkheid om alsnog tot een compromis te komen middels een onderhandeling, hetgeen anders is dan een bemiddeling. Maar een onderhandelde oplossing is ook een oplossing.  Bemiddeling is niet altijd heilig en zaligmakend…

Echter, niet zelden ontvlamt ook na een caucus de discussie, elk trekt zich terug in bereidheid en er ontstaat vaak een loopgravenoorlog. Dergelijke tactiek leidt niet tot het verhoopt resultaat, en wreekt zich ook nà de scheiding. De communicatie is definitief dood, of wordt beperkt tot een minimum hetgeen het welzijn van de kinderen niet ten goede komt.
Dit is ook de vaststelling van Inge Pasteels van PXL Hogeschool.

Vechtscheidingen: weinig verkwikkende cijfergegevens

Inge onderzocht een grote steekproef uit de studie ‘Scheiding in Vlaanderen’. Ze sprak ook met 44 gescheidenen en 58 professionelen. Zij analyseerde de scheidingsgegevens van 1824 vrouwen en 1601 mannen, van wie 826 koppels uit elkaar gingen in de periode tussen 1996 en 2009:

  • 55% maakte hevige conflicten mee tijdens de scheiding;
  • 29% slaagde erin het conflict op te lossen;
  • 13% verbrak alle contact;
  • 13% bleef vasthangen in het conflict.

In de Standaard van 19 december staat een verhelderend artikel over haar onderzoek; zeer de moeite waard om lezen. Op haar manier draagt Inge Pasteels wezenlijk bij tot een meer duidelijke kijk op vechtscheidingen. Zie ook deze link van vrt .

Weet voor wat je kiest

Scheidende partners die niet kiezen voor een vechtscheiding, komen via bemiddeling tot hun overeenkomst. Wat de kracht van bemiddeling inhoudt, wat er allemaal dient geregeld en hoe dit kan; dat kan men vernemen via de website van NEO Bemiddeling. Tal van blogartikels geven via de zoektermen (tags) een helder beeld van alle thema’s die bij een scheiding aan bod kunnen komen.

Ook ouders die enkel een ouderschapsplan betrachten, kunnen bij Eric De Corte of Cindy Capelleman van NEO Bemiddeling terecht.

Partners in nieuw samengestelde gezinnen die niet wensen te scheiden maar hun relatie in een nieuw samengesteld gezin willen voorbereiden of onder de loupe houden, kunnen terecht bij Cindy. Benevens erkend bemiddelaar is Cindy ook gecertifieerd stiefcoach en begeleidt zij deze gezinnen op weg naar een (gelukkige) nieuwe toekomst.

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak 

Neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
echtscheiding, scheiding, scheiden, Vechtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen