Stel: jullie zijn gescheiden en één van de kinderen berokkent schade aan een derde persoon. Welke ouder is dan aansprakelijk?

Tijdens de info-gesprekken die we als bemiddelaar van NEO Bemiddeling voeren met koppels in scheiding, maken we hen dan ook steevast attent op het thema ‘verzekeringen’. Zo komt ook Familiale verzekeringen aan bod. Een nuttige verzekering aan een te verwaarlozen jaarlijkse kost. Immers dergelijke familiale verzekering (ook genoemd Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé Leven) betaalt zichzelf vlot terug als één van de kinderen schade heeft berokkend aan een derde.

Tot wie wendt het slachtoffer zich als vader en moeder zijn gescheiden?

Nuttig om weten is, dat:

  • Zowel vader als moeder aansprakelijk zijn voor eventuele lichamelijke en/of materiële schade die kinderen veroorzaken;
  • De persoon die schade heeft geleden zich kan wenden tot één van beide ouders om een schadeloosstelling te claimen;
  • Ingeval er sprake zou zijn van een gebrek aan toezicht, in principe de ouder wordt aangesproken bij wie het kind op het ogenblik van de schade verbleef. Belangrijk is dat de opvoedingsverplichting geldt, ook als de ouder in kwestie zou kunnen aantonen dat de verplichting tot toezicht in de praktijk niet uitgeoefend kon worden.

Ouders worden ingeval van een schadeclaim ook geconfronteerd met een franchise voor eigen rekening.
Het is dan ook van belang dat koppels in scheiding ons advies ter harte nemen om elk een eigen polis Familiale Verzekering of Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé leven af te sluiten. Voor alle duidelijkheid: NEO Bemiddeling is geen verzekeringsmakelaar.

Meer informatie over verzekeringen bij scheiding kan je vinden via deze link

Optimaal geïnformeerd de best mogelijke beslissingen nemen

NEO Bemiddeling bemiddelt tot in de puntjes…

Cindy en Eric van NEO Bemiddeling gidsen jullie doorheen het mijnenveld

Blijf dan ook niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via het contactformulier 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, scheiding, echtscheiding, Verzekeringen, Regeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen