Op het artikel “Autisme soms oorzaak van scheiding” is onwaarschijnlijk veel reactie gekomen. Ik kreeg mails en telefoons, en ook op facebook kwamen er veel reacties. De weerklank op facebook is onder meer het gevolg van het meer dan 30 x "delen" waardoor het artikel een nog ruimere verspreiding kende. Zo klikten op 5 dagen 6250 lezers het artikel aan.

Eén reactie maakte me attent op een schitterende documentaire van Kruispunt RKK. Een 25’ durend verhaal over drie mannen met autisme, die vertellen wat het in het dagelijks leven betekent om een autist te zijn, en vooral wat het betekent voor een liefdesrelatie: is het in een relatie: overleven of leven met autisme?

Verwachtingen inlossen in een relatie

Het is moeilijk voor iemand met een diagnose ‘autisme’ om vlot te communiceren of zich in te leven. Zegt Piet: “Ik zie huwelijken waar mensen elkaar woordenloos begrijpen, ik zelf heb er geen idee van hoe dat moet.”
Piet (64) is gescheiden na een moeizaam huwelijk van 38 jaar. "Ik weet niet wat dat is, verliefd zijn. Ik weet eigenlijk ook niet hoe het voelt om van iemand te houden. Ik trouwde omdat iedereen trouwde. Ik wilde er gewoon bij horen." Piet weet dat hij zijn vrouw niet gelukkig heeft kunnen maken, dat hij haar schade heeft toegebracht en dat vreet aan hem. "Mijn vrouw zei steeds dat ze veel tekort kwam, maar ik begreep het niet, wát deed ik dan verkeerd? Ik was egocentrisch bezig maar ik wist niet hoe het anders moest.”

Irma, de partner van Johan zegt over hun relatie dat het pas echt moeilijk is gegaan van het ogenblik dat Lisa hun dochter is geboren. Johan kan niet omgaan met de enorme verandering die de geboorte van zijn dochtertje Lisa teweeg bracht. In zijn beleving ‘pikt’ Lisa zijn leven in. Maar met hulp van een psycholoog houden ze het samen vol. Irma beseft dat ze heel veel moet geven: "Johan doet enorm zijn best, maar het meeste komt van mij.” Ondanks alles is de liefde gebleven, al heeft Irma veel verwachtingen moeten loslaten. Bij de psycholoog heeft Irma leren inzien dat het voor Johan ook een strijd is. "Daarom rooien we het samen heel goed. Maar het blijft zo dat ik overdag moeder ben en ‘s avonds de getrouwde vrouw; we zijn niet echt een goede combinatie met ons drietjes.”

Gijs hoorde op zijn 30ste dat hij autisme heeft. Een diagnose die kwam na jaren waarin hij naar eigen zeggen ‘in een achtbaan’ leefde. Gijs heeft een problematische jeugd van weglopen, teveel drank en teveel blowen en een continue angst om gek te worden. Hij probeerde de werkelijkheid kloppend te maken met een heleboel rigide regels: "Zo had ik begrepen dat je in een relatie heel vaak ‘ik houd van je’ zegt tegen je partner. Maar dat bleek ik veel te vaak te zeggen."

Hoe moet het dan met gevoelens?

Ook het omgaan met gevoelens is moeilijk. Hierover zegt Gijs: “Mijn gevoelens zijn extreem, zwart-wit. Ik ben blij of boos en ertussen in is er niets.”

Piet zegt over gevoelens dat hij niet voelde of zijn vrouw verdrietig was of niet. “Gaandeweg leerde ik om gevoelens te zien maar eigenlijk zijn dat allemaal truukjes. Voor een autist zijn gevoelens niet vanzelfsprekend.”

En verder: “Autisme, het valt niet mee maar dat zie je niet aan de buitenkant.”

Mensentaal is moeilijk: men zegt iets maar bedoelt iets anders

Uit de vele reacties die ik ontving licht ik deze van lezer PM. Hij schrijft in een mail dat hij in zijn reactie niet op de man speelt die het goed meent (oef!), maar het wel moeilijk heeft met mensen die jammer genoeg de schuld voor het fout lopen van relaties, enkel leggen bij de autisten.  Zegt PM: “Het is inderdaad zo dat de mensen de taal van de autisten kunnen leren maar dat dit andersom veelal een onmogelijkheid is. En waarom? Omdat de mensentaal vol zit van ik zeg iets maar bedoel iets anders. Hoe kan ik als autist dat alles begrijpen?”

“Ik hoor en lees zaken die niet altijd juist zijn als het over autisme gaat. Mensen denken mij te kennen hoe ik ben. Mensen zien ons nog altijd als mensen met een stoornis. Is deels zo. Mensen hebben ook een stoornis. Ik, autist, denk immers volledig anders.”

Autisten en ‘andere’ mensen zitten op een andere frequentie
Dat bemoeilijkt de verstandhouding en de relatie

PM heeft geen moeite om zich autist te noemen. Maar hij heeft het moeilijk met wat hij hoort en leest. “Dat klopt helemaal niet”, zegt PM.  “Ik kan alles veel beter dan wat de mensen me vertellen wat ik volgens hen niet of moeilijk kan, en wat zij wel kunnen. Wat ik kan als autist kunnen velen niet. Maar dit telt ook voor de gewone mens. ‘Gewone’ mensen en autisten zitten gewoon op een totaal andere frequentie. Een voorbeeld maakt het duidelijk: wat voor de mensen emotioneel belangrijk is, is dat voor mij ook maar op andere momenten en veel sterker. Ik kan echt mensen aanvoelen, emotie, terwijl mensen mij totaal niet kunnen aanvoelen.

Tot slot spreekt PM de hoop uit “dat ik als bemiddelaar mensen echt kan samen houden, want communiceren op verschillende frequenties is voor koppels een zware opgave.”

Als bemiddelaar werk ik samen met het koppel, en ga ik de richting die partners samen besloten om te volgen: ofwel een relatieherstel ofwel een scheiding. In beide gevallen geef ik me maximaal en begeleid ik hen op weg naar verstandhouding en samen een nieuwe weg gaan: samen of alleen.

Belangrijk is ook dat er in autisme gespecialiseerde psychologen zijn en dat er communicatietrainingen bestaan voor autisten, ouders en partners.

De documentaire kan je bekijken via de link http://tvblik.nl/kruispunt/overleven-met-autisme

Neem contact met me op via telefoon 03 535 30 01 of e-mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier.

Scheiden of blijven? Een belangrijke beslissing. Laat je bijstaan in jullie keuze

 

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen