Een leven leiden met een partner die een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, is vaak een destructieve relatie. Immers zij die lijden aan zo’n stoornis zijn slecht in het onderhouden van één hechte liefdesrelatie en zijn meestal niet in staat om een gezonde relatie te behouden. Voor de andere partner is het ontzettend moeilijk om te blijven geven. Op een bepaald ogenblik is het energievat leeg, en komt een scheiding heel dichtbij.

Voor een partner die wil scheiden van zijn/haar narcistische partner is het zeer moeilijk om door te zetten. De narcist zet immers alles op alles om de relatie te behouden, en dit uit zelfzucht. Zelfs voor een ervaren bemiddelaar is het niet eenvoudig om bij aanvang van een bemiddeling ‘door te hebben’ dat een narcist mee aan tafel zit. Maar al snel wordt duidelijk wat er aan de hand is.
Een narcist tracht zich te verbergen achter een spiegel of wil veel beter overkomen dan hij/zij is, maar laat zich door zijn/haar gedrag en uitlatingen snel (her)kennen. 
Een bemiddelaar moet attent zijn en oog hebben voor het gedrag van de scheidende partners. Als bemiddelaar doe ik méér dan een overeenkomst betrachten; het is immers belangrijk dat de overeenkomst gedragen wordt door beide partners. Hoe ze tegen de scheiding aankijken, hoe dit wordt ervaren, hoe de gemeenschappelijke belangen worden verwoord en in afspraken worden vertaald. Het hoort er allemaal bij.
Dergelijke bemiddelingen met een narcist aan tafel zijn dan ook niet gemakkelijk en ook niet alledaags. Vooral omdat het voor de bemiddelaar erop aan komt om de niet-narcistische partner voldoende aan bod te laten komen. Immers, eigen aan een partner met sterke narcistische trekken is, dat deze op een subtiele wijze manipuleert, zich niet kan inhouden met de andere partner te vernederen en klein te houden, geen greintje empathie vertoont, heel bezitterig is, de conflicten uitvergroot en zeer dwingend spreekt.

Controlerend gedrag van de narcist en vooral: “Ikke en de rest kan stikken”

Maar laat dat woord scheiding dus taboe zijn voor een narcist. Deze partner wil de controle over de relatie behouden. Niet zelden wordt de narcist kwaad en brutaal, is er dreigende taal. Een grote tegenstrijdigheid want laat het nu net eigen zijn aan een narcist dat deze een duidelijk gebrek heeft aan liefde, niet investeert in de relatie, maar juist wel die relatie intact wil houden als hij/zij maar kan dirigeren.
Daarom dat het zo verwarrend is voor de partner die wil scheiden: de narcistische partner kan verliefd doen en zelfs liefdevol acteren maar is niet in staat om de diepgaande gevoelens van een volwassen liefde te ervaren. En toch wil hij/zij de relatie houden zoals ze is, om zo de eigen doelstellingen te bereiken. Het controlerende en overheersende wordt zo zichtbaar. Het gebrek aan echte liefde zo ervaarbaar omdat elk vertrouwen weg is. Een narcist is met zichzelf bezig; het is het prototype van ‘ikke en de rest kan stikken’. Maw een narcist is egocentrisch, manipuleert, is ontrouw en is machtswellustig in een relatie.

Onder constante druk van de ‘narcist’

Geen enkele relatie is dezelfde. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar ook niet enkel donkerte en hel. In een relatie speelt het samenspel, en ja soms is de ene partner veeleisender dan de andere, en ja de ene partner investeert meer in de relatie dan de andere, maar er is zeker empathie en een echt houden van. Maar als het echt niet meer leefbaar is voor één, dan komt een scheiding heel dichtbij.
Voor een partner die leeft met een narcist is het moeilijker om zich te ‘bevrijden’. Hij/zij staat immers onder constante druk van de narcist, die niet wil verliezen wat hij/zij heeft. De narcist wil het behoud van de toestand omdat er zoveel macht aanwezig is om de andere partner te laten doen wat hij/zij wil, namelijk het constant doen voeden van zijn/haar behoeften. Een narcist erkent niet dat de andere partner ook eigen behoeften, wensen en voorkeuren heeft.

De kinderen als inzet van de scheiding

En dan komt dus de scheiding dichtbij, uit overlevingsdrang. De bemiddeling door de ene partner gekozen als een minzame oplossing binnen handbereik, voor de andere partner het niet kunnen tegen houden van de scheiding ondanks het uiten van de bedreigingen.
Zelden kan een narcist zich inhouden aan de bemiddelingstafel en worden de kinderen betrokken partij. De kinderen als inzet van de scheiding. Dreigen met de kinderen van de andere ‘af te pakken’ (alsof dat zomaar gaat). Maar de overlevingsdrang van de niet-narcistische partner wordt vaak gevoed door de zorg om de kinderen. Ze weten dat het best is om de relatie te beëindigen, om hun eigen leven te redden maar vooral ook het leven van de kinderen beter te maken. Bemiddelen in zo’n context vraagt veel van de partners maar ook van de bemiddelaar.

Narcisme: buitensporige eigenliefde

Narcisten zijn mensen die zichzelf als het middelpunt van de wereld beschouwen. In de Griekse mythologie liet god Apollo, Echo verliefd worden op zijn eigen spiegelbeeld. Dat verklaart waarom narcisten zo met zichzelf bezig zijn, en zich zo fantastisch voelen. Elk heeft wel wat narcisme in zich, maar ‘gewone’ mensen kennen de grenzen van egocentrisch zijn en respecteren die ook. Narcisten doen dit niet, vaak onbewust omdat hun eigenliefde buitensporig is.
Over narcisme zijn er veel publicaties, zaak is om uit de veelheid aan informatie de ‘juiste’ sec-informatie te halen.
Een toegankelijke website, met duidelijke verstaanbare teksten, met verschillende doorklikartikels is deze link.
Boeken over narcisme kan je bvb vinden via deze link.

Lees ook andere artikels over narcisme op onze NEO Bemiddeling website:
Een scheiding met een narcist voorkomen.
Beklijvende reacties en verhalen over leven met een narcist.
Noodkreet van een moeder.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak een afspraak.
Neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Opkomen voor jezelf

Uit elkaar, met respect voor elkaar 

 

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, echtscheiding, Vechtscheiding, narcisme
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen